Przejście na estoński CIT w ciągu roku – co to oznacza dla podmiotów powiązanych?

Wybierając opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego podatnik ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego
Zasada ta, pojawiła się w formie postulatu orzeczniczego w pracach Zbigniewa Kmieciaka, a jej zwrócenie na nią uwagi przez szerszy krąg odbiorców zawdzięczamy aktywności Bogumiła Brzezińskiego i Włodzimierza Nykiela.
Od 1 stycznia 2022 r. naczelnicy urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą dokonywać nabycia sprawdzającego w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca rejestruje transakcje na kasie
Słowem wstępu przypomnijmy, że Ustawodawca nie zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych legalnej definicji „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”
Od kilku dni internet jest rozgrzany informacją o tym, że włoski fiskus podjął kroki zmierzające do opodatkowania VATem Facebooka. Podstawowym powodem takiego działania jest uznanie,
Kontynuując temat wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w estońskim CIT (tutaj i tutaj) nie sposób pominąć kwestię samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników
Nieodpłatnie przekazywane pracownikom karnety sportowe, czy nieodpłatne korzystanie przez pracowników z prywatnej opieki medycznej zapewnionej przez pracodawcę stało się przysłowiowym
Od 1 stycznia 2023 r. opodatkowanie ryczałtem jest obowiązkowe, jeśli wynajem/dzierżawa następuje poza działalnością gospodarczą. Warto poznać zarówno szanse, jak i zagrożenia z tym związane.
Pojęcie „refakturowanie” – wykorzystywane głównie na potrzeby rozliczania VAT – polega na zafakturowaniu odsprzedaży bez doliczania jakiejkolwiek marży, przy czym taka operacja ma również
Umowa wspólnego przedsięwzięcia, umowa konsorcjum, czy inna umowa o podobnym charakterze mieści się w szerokiej definicji „transakcji kontrolowanej”, o której mowa na gruncie przepisów