Wypłata „starych” zysków spółki komandytowej po przekształceniu w spółkę z o.o. – bez podatku