Nieruchomości – problemy na styku prawa cywilnego i podatków. Część II

Na gruncie prawa cywilnego oraz prawa podatkowego (dotyczy to zarówno VAT, jak i podatku dochodowego, ale również podatku od nieruchomości) w sposób odmienny traktowane są „grunty zabudowane”.
Skutki podatkowe wniesienia majątku do fundacji rodzinnej
Fundacja rodzinna daje wiele korzyści – zarówno podatkowych, jak i gospodarczych. Osoby zakładające fundacje mogą stanąć przed dylematem w jaki sposób optymalnie wnieść majątek do fundacji rodzinnej.
Wydzielasz i sprzedajesz działki budowlane? Uważaj na podatek dochodowy!
Sprzedaż terenu niezabudowanego może skutkować obowiązkiem zapłaty dwóch podatków (po stronie sprzedającego): VAT oraz podatku dochodowego. Możemy trafić do dwóch “worków”. Nasza transakcja może być uznana za sprzedaż prywatną albo sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Może tak być nawet wówczas, gdy nie prowadzimy firmy.
Nieruchomości - problemy na styku prawa cywilnego i podatków
Prawo podatkowe przyjmuje zupełnie inne podejście do nieruchomości zabudowanych niż prawo cywilne. W związku z tym należy dopilnować odpowiednich zapisów w umowach przenoszących własność - jeśli się tego nie uczyni, może to być źródłem problemów w przyszłości.  
Polski Ład wprowadził zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, o czym już pisaliśmy na blogu. Od początku podnosiliśmy, że ograniczenie amortyzacji stanowi pogwałcenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Sądy administracyjne, w pierwszych po nowelizacji wyrokach, niestety, nie podzielały tego stanowiska.
Od 1 stycznia 2022 r. w ustawach o podatkach dochodowych obowiązują przepisy pozwalające podmiotom powiązanym będącym mikro- i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców na sporządzanie dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności. Na mocy przepisu przejściowego zwolnienie z obowiązku posiadania tzw. benchmarku ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.
O zakazie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych już pisaliśmy na blogu. Mówiłem o nim też w 80. odcinku podcastu "Dzień Dobry Podatki".
Od 1 stycznia 2023 r. opodatkowanie ryczałtem jest obowiązkowe, jeśli wynajem/dzierżawa następuje poza działalnością gospodarczą. Warto poznać zarówno szanse, jak i zagrożenia z tym związane.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia dziś kilka słów o tym jakie wydatki na dekorację biura mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, jakie