Autor: Klaudia Jachira

Klaudia Jachira

CIT Estoński: korekta wstępna i podatek od przekształcenia a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, dla której prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7aa ust. 1 CIT podatnik – przed wejściem w estoński CIT – jest zobowiązany sporządzić informację o różnicach w przychodach i kosztach, które wynikają z ich odmiennej klasyfikacji dla celów prawa podatkowego oraz prawa bilansowego, wraz z informacją o podatku należnym (tzw. wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów). Korekty dokonuje się na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT.

więcej »