Programisto i programistko, te wydatki uwzględnisz do obliczenia ulgi IP Box