Czy Fiskus zmienił optykę na opodatkowanie VAT benefitów pracowniczych przekazywanych nieodpłatnie?

Udostępnij ten wpis:

Nieodpłatnie przekazywane pracownikom karnety sportowe, czy nieodpłatne korzystanie przez pracowników z prywatnej opieki medycznej zapewnionej przez pracodawcę stało się przysłowiowym chlebem powszednim na rynku pracy.

W opublikowanej 14 października 2022 r. przez Ministerstwo Finansów informacji wskazano, że w przypadku nieodpłatnego przekazywania pracownikom benefitów podatnik nie rozpoznaje podatku należnego, a w konsekwencji nie ma także prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych benefitów:

 „Zakup ze środków własnych firmy (celem nieodpłatnego przekazania pracownikom) nie służy celom prowadzonej działalności gospodarczej. Nabyte usługi mają na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych pracowników, nie mają więc związku ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem nie odliczysz podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabyte usługi, ale nie będziesz też musiał opodatkować tego nieodpłatnego przekazania pracownikom nabytych usług” – Pigułka wiedzy z 14.10.2022 r. opublikowana na stronie eureka.pl.

Powyższe rekomendacje Ministerstwa Finansów pomijają jednak treść przepisów ustawy o VAT, w której za czynność opodatkowaną uważa się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, niezależnie od tego, czy od nabytych usług podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (a w praktyce wydatki, np. na zakup karnetów sportowych dla pracowników, którzy korzystają z nich nieodpłatnie, trudno powiązać z czynnościami opodatkowanymi, co uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego). Oznaczałoby to, że w świetle ustawy o VAT pomimo braku możliwości odliczenia podatku naliczonego, należy przy nieodpłatnym przekazaniu świadczeń pracownikom wykazać VAT należny. Taka koncepcja wskazana została, np. w  interpretacji z 4 maja 2015 r., IPPP2/4512-132/15-2/DG.

W interpretacjach indywidualnych wydawanych w ostatnich latach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje na stanowisko zbieżne z wyrażonym w cytowanej Pigułce wiedzy. Takie stanowisko wskazane zostało, np.:

  • w interpretacji z 12 lutego 2020 r., 0113-KDIPT1-2.4012.746.2019.2.IR:

„W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkiego innego nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wówczas zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zatem brak prawa do odliczenia z uwagi na związek wydatków z czynnościami innymi niż działalność gospodarcza podatnika powoduje, że nie występuje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług”;

  • w interpretacji z 19 września 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012.439.2019.3.KO:

„Mając zatem na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkiego innego nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wówczas zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zatem brak prawa do odliczenia z uwagi na związek wydatków z czynnościami innymi niż działalność gospodarcza podatnika powoduje, że nie występuje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług”;

  • w interpretacji z 12 stycznia 2021 r., 0114-KDIP4-2.4012.607.2020.1.WH:

„w przypadku finansowania przez Wnioskodawcę z własnych środków składek dla pracowników (pracownik uzyskuje ochronę nieodpłatnie), Wnioskodawca dokonuje nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników. Jak wskazano powyżej, wartość składki ubezpieczenia sfinansowana z własnych środków Wnioskodawcy, która rozpoznawana jest jako przychód pracownika, nie spełnia jednak wskazanej w art. 8 ust. 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem.

Powyższe oznacza, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, o których mowa w opisie sprawy nie mieszczą się w definicji dostawy towaru bądź świadczenia usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług […].

W konsekwencji, z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro czynności nieodpłatnego przekazania świadczeń zdrowotnych pracownikom Wnioskodawcy nie stanowią podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usług, to w związku z tym nie powinny być również uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Pogląd wyrażony w powoływanej Pigułce wiedzy zdaje się pojawiać coraz częściej w interpretacjach indywidualnych. Jednak stanowisko to nie odpowiada treści przepisów ustawy o VAT. Z tego względu, jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób opodatkować benefity przekazywane pracownikom – warto wystąpić o własną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x