CIT estoński a przychody z autorskich praw majątkowych

Udostępnij ten wpis:

W ramach swojej działalności wytwarzasz autorskie prawa majątkowe, które przenosisz (w tym w drodze licencji) na usługobiorcę i zastanawiasz się nad opodatkowaniem CIT Estońskim? Ten post jest dla Ciebie.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) CIT, opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie m.in następujący warunek: mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw.

Ok. To teraz wyobraźmy sobie podatnika, który świadczy usługi projektowe. Nasz Podatnik ubiega się o nowe kontrakty w ramach rynku zamówień publicznych. Jak się dobrze orientujecie, taki Podatnik nie ma dużych szans na negocjowanie postanowień umowy – albo godzi się na warunki wynikające z przetargu albo nie. Często, w takich przypadkach zdarza się sytuacja, że w umowie o wykonanie usług nie ma wyraźnie wyodrębnionego wynagrodzenia/honorarium za przeniesienie praw autorskich ani za korzystanie przez klienta z utworów objętych prawem autorskim (czyli za udzielanie klientowi licencji).

Takie umowy zawierają postanowienia, z których wynika, wykonawca przenosi prawa autorskie (lub udziela licencji do stworzonych w oparciu o umowę utworów objętych prawami autorskimi), a przeniesienie to/udzielenie licencji następuje odpłatnie – w ramach wynagrodzenia określonego daną umową. A więc wynagrodzenie za przeniesienie tych praw/udzielenie licencji nie jest wyodrębnione.

Jak to się ma do ww. art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) CIT?

W takim stanie faktycznym zapadła interpretacja indywidualna z 06.04.2023 r., znak sprawy:
0111-KDIB1-1.4010.76.2023.1.AW. Wnioskodawca (z branży IT), zadał DKIS pytanie „Czy przychody uzyskiwane przez z tytułu przeniesienia na klienta praw autorskich lub praw własności przemysłowej, ewentualnie z tytułu korzystania przez klienta z utworów objętych prawem autorskim (czyli z tytułu udzielania klientowi licencji), uwzględnione w cenie sprzedaży usług Wnioskodawcy (niewyodrębnione wyraźnie w cenie określonej w umowie z klientem) stanowią przychody, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Organ uznał, że przychody Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu przeniesienia na klienta praw autorskich lub praw własności przemysłowej, ewentualnie z tytułu korzystania przez klienta z utworów objętych prawem autorskim (czyli z tytułu udzielania klientowi licencji), uwzględnione w cenie sprzedaży usług (niewyodrębnione wyraźnie w cenie określonej w umowie z klientem) stanowią przychody, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o CIT.

W uzasadnieniu interpretacji Organ uznał, że „skoro przenoszą Państwo na klienta przysługujące Spółce prawa autorskie lub udzielają Państwo w stosunku do tych prawach autorskich (utworów) klientowi licencji, to osiągają Państwo przychody z tytułu przeniesienia na klienta praw autorskich lub praw własności przemysłowej, ewentualnie z  tytułu udzielania klientowi licencji, uwzględnione w cenie sprzedaży usług Wnioskodawcy (a niewyodrębnione wyraźnie w cenie określonej w umowie z klientem)”

Z interpretacji wynika zatem, że część wynagrodzenia, odpowiadająca przychodom z tytułu przeniesienia ATM, stanowi przychody, o których mowa art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) CIT. To dobra i zła wiadomość. Nie sposób nie zgodzić się z organem, że do części przychodu z tego kontraktu, znajduje zastosowanie ww. przepis (nie byłabym bardzo zdziwiona, gdyby organ uznał, że całość wynagrodzenia, to przychody z ATM, skoro strony tego wynagrodzenia nie wyodrębniły), niemniej nie zostało wyjaśnione w jaki sposób określić, jaka część przychodów pochodzi z przeniesienia ATM. A więc to na podatniku ciąży obowiązek (i ryzyko) ustalenia, jaka część przychodu z takiego kontraktu będzie kwalifikowana jako przychód pasywny, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) CIT.

Stąd, jeżeli startujesz w przetargach, a w ramach działalności przenosisz ATM i zastanawiasz się nad opodatkowaniem CIT Estońskim (bądź już wybrałeś tę formę opodatkowania), zastanów się nad negocjowaniem treści umów przetargowych. Jeżeli się nie da, zastanów się nad określeniem wartości przenoszonych autorskich praw majątkowych, w kontekście Twojego prawa do opodatkowania eCIT.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x