Autor: Adam Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz

Teren budowlany czyli jaki?

W przypadku dostawy gruntu niezabudowanego możliwe są dwie opcje opodatkowania: albo dostawa gruntu jest opodatkowana stawką 23% VAT, albo dostawa gruntu korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

więcej »
grunt zabudowany czy niezabudowany
Adam Bartosiewicz

Grunt zabudowany, czy nie zabudowany

W przypadku gruntów jednym z istotnych aspektów mających znaczenie dla sposobu ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest określenie tego, czy grunt jest zabudowany, czy też ma charakter gruntu niezabudowanego.

więcej »
Adam Bartosiewicz

Proste jak drut i jasne jak słońce

Często usłyszeć można, że przedsiębiorcy (a także inni podatnicy) domagają się prostych (tzn. nieskomplikowanych) i jasnych (tj. jednoznacznych w stosowaniu) przepisów podatkowych.

więcej »
Adam Bartosiewicz

VATebook?

Od kilku dni internet jest rozgrzany informacją o tym, że włoski fiskus podjął kroki zmierzające do opodatkowania VATem Facebooka. Podstawowym powodem takiego działania jest uznanie,

więcej »