KIS potwierdza - safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

KIS potwierdza – safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

Blisko rok temu poruszyliśmy temat przesłanek zastosowania mechanizmu safe harbour dla pożyczek, analizując, czy konstrukcja adresowana jest do pożyczek na oprocentowaniu stałym czy zmiennym. Nasze przypuszczenia, że przepisy dot. safe harbour powinny znaleźć zastosowanie tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym, zostały potwierdzone w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora KIS.
Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników
Już 31 marca 2024 r. upływa termin na spełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do spółki nieruchomościowej. Czasu zostało mało, a ustalenie statusu spółki nieruchomościowej i ewentualne późniejsze zaraportowanie ustawowo określonych informacji jest zadaniem wymagającym i czasochłonnym.
Kontrola podatkowa - dlaczego warto kwestionować ustalenia zawarte w protokole?
Krajowa Administracja Skarbowa ma cel, jakim jest zwiększanie efektywności kontroli. Jak ten cel wygląda w liczbach? Jak się przed tym bronić? Jak kwestionować protokół?
Spółki deweloperskie i hotelarskie – czy są spółkami nieruchomościowymi?
W praktyce już samo ustalenie statusu spółki nieruchomościowej często może okazać się nie lada wyzwaniem. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi, zwłaszcza deweloperów i podmiotów działających w branży hotelarskiej, na kilka istotnych aspektów przy ustalaniu statusu spółki nieruchomościowej. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorstwo, które poniesie wydatki w związku z wizytami uczniów i studentów w zakładzie produkcyjnym, może zaliczyć je do KUP. 
Finansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych pracodawcy a składki na ubezpieczenia społeczne – problematyczny benefit pracowniczy
Zmiana tzw. rozporządzenia składkowego w przedmiocie niedoliczania do podstawy składek wartości środków przekazanych przez pracodawcę na kartach przedpłaconych uprawniających do nabycia posiłków przez pracownika miała ujednolicić wątpliwości prawne związane z kartami lunchowymi. Okazuje się jednak, że benefit ten wciąż pozostaje kłopotliwy.
zapłata gwarancji bankowej
Czy zapłata gwarancji bankowej jako kary umownej za opóźnienie będzie dla spółki kosztem podatkowym? Czy odpowiedź jest uniwersalna?
Koncepcja look-through approach warunki stosowania zwolnienia z WHT
W kontekście spełnienia warunku posiadania udziałów interesująca jest koncepcja look-through, która umożliwia zastosowanie preferencji podatkowych, w przypadku gdy statusu bezpośredniego udziałowca nie posiada podmiot, do którego bezpośrednio wypłacana jest należność z tytułu udziału w zyskach polskiej spółki.  
Od początku 2022 r. nie ma już wątpliwości, że wybór estońskiego CIT możliwy jest nie tylko po zakończeniu pełnego roku podatkowego, ale także w jego trakcie. Wymaga to dokonania określonych formalności, które „na papierze” jawią się jako dość nieskomplikowane.
W reżimie estońskiego CIT istnieją aspekty, dla których znaczenie ma indywidualna sytuacja podatnika. Chodzi tu o status podatnika jako „małego” lub „rozpoczynającego prowadzenie działalności”.