najważniejsze zmiany w podatkach w 2024

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2024 roku

W podatkowym świecie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że nowy rok to nowe wyzwania, wynikające z licznych zmian w przepisach. Rok 2024 nie jest wyjątkiem. Wprowadzanie zmian zawsze budzi obawy wśród podatników, w szczególności, że w ostatnim czasie większość z nich sprawiała więcej szkody i zamieszania niż pożytku.
Zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej
W prawie podatkowym, w zakresie podatku od nieruchomości, funkcjonuje takie pojęcie jak „zajęcie” oraz złożony termin „zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej”. Czym jednak jest „zajęcie” czegoś na coś – nadal nie do końca wiadomo.
W ostatnich miesiącach podatnicy mogli odczuć negatywne skutki wielu wprowadzonych w ostatnim czasie zmian. Jednak wśród nich odnaleźć można również zmiany korzystne dla podatników.
Regulacja safe harbour stanowi pewne uproszczenie dla podatników w zakresie udzielenia finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Polski Ład wprowadził zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, o czym już pisaliśmy na blogu. Od początku podnosiliśmy, że ograniczenie amortyzacji stanowi pogwałcenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Sądy administracyjne, w pierwszych po nowelizacji wyrokach, niestety, nie podzielały tego stanowiska.
Fundacja rodzinna, będąca nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym z pewnością daje dużo możliwości korzystnej optymalizacji podatkowej.
Często usłyszeć można, że przedsiębiorcy (a także inni podatnicy) domagają się prostych (tzn. nieskomplikowanych) i jasnych (tj. jednoznacznych w stosowaniu) przepisów podatkowych.
Od 2022 r. stosujemy specjalne zasady dla wypłat opodatkowanych u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), które przekraczają 2 mln zł w ciągu roku dla tego samego podmiotu powiązanego.
O zakazie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych już pisaliśmy na blogu. Mówiłem o nim też w 80. odcinku podcastu "Dzień Dobry Podatki".
Od 1 stycznia 2022 r. naczelnicy urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą dokonywać nabycia sprawdzającego w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca rejestruje transakcje na kasie