Podatek u źródła w 2023 r. – najważniejsze zagadnienia

Udostępnij ten wpis:

Rok stosowania nowych regulacji

Od 2022 r. stosujemy specjalne zasady dla wypłat opodatkowanych u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), które przekraczają 2 mln zł w ciągu roku dla tego samego podmiotu powiązanego.

W takich przypadkach od 2022 r. zasadą jest pobranie podatku bez stosowania preferencji (typu zwolnienie, niższa stawka podatku), a następnie wystąpienie o zwrot takiego podatku, który to wniosek podlega weryfikacji przez organ.

Alternatywnie – aby nie pobierać podatku – można:

  • wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji – pozytywna opinia pozwoli dokonać wypłaty bez podatku albo
  • złożyć oświadczenie, że nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że preferencja przysługuje.

Opinia o stosowaniu preferencji

Ze znanych nam statystyk wynika, że – według stanu na 30 września 2022 r.– złożono ponad 1000 wniosków o wydanie opinii, z czego rozpatrzono ok. 10%; większość pozytywnie. Średni czas oczekiwania na wydanie opinii wyniósł 8 miesięcy.

Odmowy wydania opinii były zaskarżane do sądu i znamy już pierwsze wyroki, większość wyroków oddala skargi. W jednej ze spraw załatwionych negatywnie dla płatnika zwrócono uwagę na brak samodzielności odbiorcy płatności, co – zdaniem sądu – przemawiało za odmową wydania opinii: „Wykazując aktywa i pasywa o znacznej wartości i podkreślając, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w strategicznym zarządzaniu majątkiem oraz finansowaniu inwestycji poprzez udzielanie pożyczek (a zatem deklarując działalność zbliżoną do zakresu działania instytucji finansowych, jakimi są np. fundusze inwestycyjne), spółka zatrudnia niewielką (relatywnie wobec wykazywanych obrotów) liczbę pracowników, nie posiada majątku służącego do wykonywania działalności gospodarczej i deklaruje jej prowadzenie z wykorzystaniem, wynajmowanego wspólnie z innymi powiązanymi podmiotami, lokalu biurowego. Kluczowa dla tego podmiotu obsługa księgowa i prawna pochodzi w całości z zewnątrz. Spółka posiada wprawdzie zarząd, co podkreśla w skardze (a co jest immanentną cechą spółki kapitałowej i nie podlega kwestionowaniu), ale składający się z tych samych osób, które takie funkcje sprawują w podmiotach powiązanych” (wyrok I SA/Lu 298/22).

Oświadczenia płatnika

Z tych samych statystyk wynika, że złożono ponad 1,2 tys. oświadczeń płatnika – niewiele więcej niż wniosków o opinię, co może wynikać z faktu, że wykorzystanie instrumentu, jakim jest oświadczenie płatnika, wiąże się z największą odpowiedzialnością za błąd.

W takim przypadku osoba podpisująca oświadczenie może podlegać odpowiedzialności karnej obok konieczności zapłaty zaległego podatku przez spółkę wraz z odsetkami i możliwością zastosowania sankcyjnego zobowiązania podatkowego.

Wniosek o zwrot podatku

Ten instrument jest najmniej popularny – złożono bowiem tylko 81 wniosków, a średni czas rozpatrywania to 6 miesięcy.

Zwraca uwagę fakt, że wnioski o zwrot podatku są statystycznie rozpatrywane szybciej niż wnioski o wydanie opinii. Pokazuje to, że procedura zwrotowa może być korzystniejsza – nie dość, że trwa krócej, to zamyka sprawę w przeciwieństwie do opinii, której moc ochronna może być ograniczona.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x