Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – co podstawą w PCC?

Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że organy podatkowe wciąż stoją na stanowisku, że przy przekształceniu spółki osobowej w inną spółkę osobową płacimy PCC
W praktyce często zdarza się, że na rachunku bankowym osoby fizycznej pojawia się określona kwota, a dopiero później osoba, która dokonała przelewu oraz właściciel