Spadki i darowizny opodatkowane podatkiem dochodowym

Spadki i darowizny opodatkowane podatkiem dochodowym

Czy wiedzieliście, że są takie spadki i darowizny, które będą opodatkowane podatkiem dochodowym a nie podatkiem od spadków i darowizn?
W ostatnich miesiącach podatnicy mogli odczuć negatywne skutki wielu wprowadzonych w ostatnim czasie zmian. Jednak wśród nich odnaleźć można również zmiany korzystne dla podatników.
W praktyce często zdarza się, że na rachunku bankowym osoby fizycznej pojawia się określona kwota, a dopiero później osoba, która dokonała przelewu oraz właściciel