Kiedy przewlekłe postępowanie podatkowe nie skutkuje odsetkami za zwłokę?

Kiedy przewlekłe postępowanie podatkowe nie skutkuje odsetkami za zwłokę?

W sprawach podatkowych nierzadko pojawiają się sytuacje, gdy postępowanie trwa dłużej niż przewidują to przepisy. Czy w takim przypadku musimy obawiać się naliczania odsetek za zwłokę? Okazuje się, że nie zawsze.
Procedura przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego 
Jednym ze środków dowodowych, po jaki sięgają organy podatkowe w toku kontroli czy postępowania podatkowego, jest dowód z opinii biegłego. Praktyka pokazuje, że prawidłowe przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sprawia trudności organom podatkowym.
W poprzednim wpisie wskazywałem na zagadnienia ogólne związane z odpowiedzialnością członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej. Dziś w kilku słowach opowiem jak członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki i to jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania podatkowego wobec członka zarządu.
Spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna uchodzą powszechnie za dość bezpieczne formy prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wspólnicy (akcjonariusze) co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tych spółek, w tym również za zobowiązania podatkowe.
Zasada ta, pojawiła się w formie postulatu orzeczniczego w pracach Zbigniewa Kmieciaka, a jej zwrócenie na nią uwagi przez szerszy krąg odbiorców zawdzięczamy aktywności Bogumiła Brzezińskiego i Włodzimierza Nykiela.
Od 1 stycznia 2022 r. naczelnicy urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą dokonywać nabycia sprawdzającego w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca rejestruje transakcje na kasie