[ezcol_1half]

dr Michał Wilk

mich

Radca prawny (nr wpisu Łd-1973) i doradca podatkowy (nr wpisu 11831) z bogatym doświadczeniem w obsłudze podatkowej przedsiębiorców. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego oraz współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP.

Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Więcej o Michale w serwisie LinkedIN

mwilk@wl-tax.pl

tel. +48 422080510

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Mateusz Latkowski

1601_Sesja_007

Doradca podatkowy (nr wpisu 11970), podatkami zajmuje się od 2008 r. Pracował dotychczas w spółkach doradztwa podatkowego i znanych kancelariach prawnych, poznając biznesowe uwarunkowania zarówno dużych podmiotów polskich i międzynarodowych, a także przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Wspiera podatników oferując kompleksowe i bezpieczne rozwiązania, ograniczające koszty i ryzyko podatkowe. Ekspert w zakresie cen transferowych.

Trener na szkoleniach i seminariach z zakresu różnych obszarów prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Więcej o Mateuszu w serwisie LinkedIN

mlatkowski@wl-tax.pl

tel. +48 422080510

[/ezcol_1half_end] [ezcol_1half]

Jakub Wirski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów związany z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego oraz Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego, w której przygotował pracę magisterską pt. „Impact of the digital economy on taxation in Poland. Characterisation of income”. W kwietniu 2015 r. pracę tę przedstawił podczas międzynarodowego seminarium podatkowego EUCOTAX Wintercourse 2015 w Barcelonie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę do orzeczenia w sprawie podatkowej. Od 2014 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w branży doradztwa podatkowego.

Więcej o Jakubie w serwisie LinkedIN

jwirski@wl-tax.pl

+48 422080510

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]