Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi

Jednym z rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu CIT Estońskim jest – obok „popularnego” dochodu z tytułu podzielonego zysku czy ukrytych zysków – dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. Z czym to się je i kiedy taki dochód może powstać? 
estonski CIT
Z serii wszystko co dobre, szybko się kończy - wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a wydatki na reprezentację – zmiana stanowiska KIS dot. estońskiego CIT.
Od początku 2022 r. nie ma już wątpliwości, że wybór estońskiego CIT możliwy jest nie tylko po zakończeniu pełnego roku podatkowego, ale także w jego trakcie. Wymaga to dokonania określonych formalności, które „na papierze” jawią się jako dość nieskomplikowane.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7aa ust. 1 CIT podatnik – przed wejściem w estoński CIT - jest zobowiązany sporządzić informację o różnicach w przychodach i kosztach, które wynikają z ich odmiennej klasyfikacji dla celów prawa podatkowego oraz prawa bilansowego, wraz z informacją o podatku należnym (tzw. wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów). Korekty dokonuje się na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT.
W reżimie estońskiego CIT istnieją aspekty, dla których znaczenie ma indywidualna sytuacja podatnika. Chodzi tu o status podatnika jako „małego” lub „rozpoczynającego prowadzenie działalności”.
W ramach swojej działalności wytwarzasz autorskie prawa majątkowe, które przenosisz (w tym w drodze licencji) na usługobiorcę i zastanawiasz się nad opodatkowaniem CIT Estońskim?
Wybierając opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego podatnik ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego
Słowem wstępu przypomnijmy, że Ustawodawca nie zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych legalnej definicji „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”
Kontynuując temat wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w estońskim CIT (tutaj i tutaj) nie sposób pominąć kwestię samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników