20 Sty

Czy incydentalna pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu podlega VAT?

Pożyczki stanowią najpopularniejszy sposób zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że zawierają je między sobą również podmioty powiązane.

Różne są przyczyny ich udzielania. Z jednej strony podmioty chcą w ten sposób wykorzystywać powstałe nadwyżki finansowe i w sposób systematyczny czerpać zyski z tytułu odsetek, co wskazuje na zawodowy charakter udzielania pożyczek. Z drugiej strony pożyczki mogą mieć charakter incydentalny.

Ich udzielenie może być spowodowane powstałą nadwyżką bilansową i trudną sytuacją finansową podmiotu powiązanego, przy czym transakcja ta nie ma wtedy nic wspólnego z profilem wykonywanej działalności gospodarczej pożyczkodawcy.

Czytaj więcej
25 Lis

Nowe obowiązki spółki nieruchomościowej

Nowe zasady

1 stycznia 2021 r. w życie powinny wejść przepisy dotyczące nowych zasad opodatkowania podatkiem dochodowych spółek nieruchomościowych. Przepisy te będą regulowały definicję takiej spółki oraz ciążące na jej obowiązki w zakresie zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, składania sprawozdań do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego.  

Czytaj więcej
07 Paź

Nadużycia w nakładaniu sankcji VAT

Charakter prawny sankcji 

Przepisy regulujące dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (tzw. sankcje w VAT) są jednym z instrumentów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Na ich podstawie organy podatkowe ustalają w drodze decyzji sankcje w VAT. Jest to, w zależności od okoliczności, 15, 20, 30 lub nawet 100% kwoty zaniżonego VAT.

W założeniu ustawodawcy, co podkreślają również sądy, wprowadzenie sankcji nie ma na celu karania podatników za drobne pomyłki, lecz ma charakter prewencyjny. Regulacje w tym zakresie zmierzają do przekonania podatników, że rzetelne i staranne wypełnienie deklaracji podatkowej leży w ich interesie (por. wyrok WSA w Gliwicach z 3 marca 2020 r., I SA/Gl 911/19).

Czytaj więcej