Autor: Przemysław Danielski

KIS potwierdza - safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym
Przemysław Danielski

KIS potwierdza – safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

Blisko rok temu poruszyliśmy temat przesłanek zastosowania mechanizmu safe harbour dla pożyczek, analizując, czy konstrukcja adresowana jest do pożyczek na oprocentowaniu stałym czy zmiennym. Nasze przypuszczenia, że przepisy dot. safe harbour powinny znaleźć zastosowanie tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym, zostały potwierdzone w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora KIS.

więcej »
Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników
Przemysław Danielski

Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników

Już 31 marca 2024 r. upływa termin na spełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do spółki nieruchomościowej. Czasu zostało mało, a ustalenie statusu spółki nieruchomościowej i ewentualne późniejsze zaraportowanie ustawowo określonych informacji jest zadaniem wymagającym i czasochłonnym.

więcej »
Przemysław Danielski

Uproszczenia dla mikro- i małych przedsiębiorców przy sporządzaniu lokalnych dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawach o podatkach dochodowych obowiązują przepisy pozwalające podmiotom powiązanym będącym mikro- i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców na sporządzanie dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności. Na mocy przepisu przejściowego zwolnienie z obowiązku posiadania tzw. benchmarku ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

więcej »