Obniżenie CIT do 15%, czyli kilka uwag o kiju i marchewce

In the pursuit of money without realizing the danger concept
Co się zmienia?

25 lutego 2016 r. Minister Finansów skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W projekcie tym zapisano wprowadzenie – zapowiadanej już w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość – obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Tak jak wskazywano wcześniej, z obniżenia stawki nie skorzystają wszyscy podatnicy CIT – możliwość taką przewidziano jedynie dla małych podatników. Równie, jeśli nie bardziej interesujące, są te zmiany, o których wcześniej nie było mowy, a które także są objęte wspomnianym projektem.

Dla kogo obniżona stawka?

Czytaj dalej Obniżenie CIT do 15%, czyli kilka uwag o kiju i marchewce

Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może świadczyć usługi dla swojego pracodawcy?

Thoughtful businessman with questions marks
Podatek liniowy a zasady ogólne

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do rozliczania swoich dochodów stałą 19% stawką podatkową. W porównaniu do progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) – czyli przy rozliczaniu się na tzw. zasadach ogólnych – w przypadku przedsiębiorców, których dochody przekraczają kwotę 85 528 zł w roku podatkowym, podatek liniowy może być sposobem na znaczne oszczędności podatkowe. Skorzystanie z podatku liniowego wiąże się przy tym z pewnymi ograniczeniami:

  • brakiem możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem
  • brakiem możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej

(chyba że podatnik uzyskuje również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych – np. ze stosunku pracy)

Kiedy stosowanie 19% stawki stałej jest wyłączone?

Czytaj dalej Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może świadczyć usługi dla swojego pracodawcy?

Pojęcie pierwszego zasiedlenia – prezentacja na konferencji CDiSP

cdisp_logo

 

 

Dzisiaj miałem przyjemność wziąć udział w 117. Konferencji Podatkowej organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego pt. “VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 roku”. Wygłosiłem referat dotyczący niezgodności polskiej ustawy o VAT w zakresie dostawy budynków i budowli oraz pojęcia pierwszego zasiedlenia z dyrektywą 2006/112.

Prezentacja z mojego wystąpienia jest dostępna pod linkiem:  Wilk M Pierwsze zasiedlenie a dyrektywa VAT 09 11 2015

Sprzedaż budynku przeznaczonego do rozbiórki

Ruiny na działce

Rzeczywistość gospodarcza bywa skomplikowana. Czasem przedmiotem transakcji nieruchomościowej będzie skomercjalizowany budynek biurowy, czasem pusty grunt pod inwestycję. Co jednak, gdy w zasadzie sprzedajemy grunt (na tego rodzaju towar mamy nabywcę), ale na gruncie znajduje się jeszcze stary, powojenny budynek gospodarczy w opłakanym stanie, właściwie przeznaczony do rozbiórki (bo nie posiada żadnej wartości ekonomicznej)? Powstaje wówczas pytanie, czy planowaną dostawę należy potraktować jako sprzedaż gruntu czy też sprzedaż budynku (co na gruncie ustawy o VAT oznaczałoby, że możliwe byłoby zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź 10a ustawy).
Czytaj dalej Sprzedaż budynku przeznaczonego do rozbiórki

Sprzedaż majątku osobistego a problem pierwszego zasiedlenia

house in woman hands - real estate concept

VAT od dostawy budynków i budowli – czy to jedynie problem biznesu?

Wydawałoby się, że problem pierwszego zasiedlenia i skomplikowana metodologia ustalania poszczególnych przesłanek zwolnienia z VAT dostawy budynków czy budowli dotyczy czynności jednoznacznie kojarzonych jako transakcje komercyjne – np. sprzedaż biurowca, nieruchomości komercyjnych (magazynów, supermarketów, użytkowych lokali na wynajem) itp. Może się jednak okazać, że wątpliwości, o których piszę na blogu, mogą dotknąć także właściciela zwykłego domu mieszkalnego (w którym sprzedający zresztą zamieszkuje od wielu lat). Gdzie tkwi problem?

Czytaj dalej Sprzedaż majątku osobistego a problem pierwszego zasiedlenia

Czy sprzedaż przedwojennej kamienicy będzie zwolniona z VAT?

Woonerf w Łodzi  przy 6 Sierpnia

Kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie?

Dostawa budynku podlega zwolnieniu z VAT, o ile tylko nie jest dokonywana przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia bądź w ciągu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Sprzedając kamienicę wybudowaną np. w 1932 roku (temat bliski dla mnie, jako łodzianina – na zdjęciu powyżej mała próbka – ul. 6 sierpnia w Łodzi) musimy zatem rozstrzygnąć, czy w stosunku do tego budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia.

Wyobraźmy sobie następujący stan faktyczny – kamienica została wybudowana w 1932 r. przez przedwojennego inwestora, sprzedana w tym samym roku, a koniec końców w 1972 r. została nabyta w spadku przez obecnego właściciela, który zastanawia się nad jej sprzedażą (zbycie dokonywane ma być w ramach działalności gospodarczej).

Właściciel dokonywał w niej jedynie drobnych remontów. Kamienica była początkowo wynajmowana, ale od 30 lat stoi pusta (kiepski stan techniczny). Czy planowana sprzedaż powinna być traktowana jako dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia czy już po pierwszym zasiedleniu?

Dostawa pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi “w wykonaniu czynności opodatkowanych”

Czytaj dalej Czy sprzedaż przedwojennej kamienicy będzie zwolniona z VAT?

Pierwsze zasiedlenie – na czym polega sprzeczność ustawy o VAT z prawem UE?

European Union flag on gavel isolated on white.
Rozumienie pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT – szereg dodatkowych wymogów

W świetle art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pierwszym zasiedleniem na gruncie polskich przepisów jest sytuacja, w której dany obiekt budowlany (budynek bądź budowla) zostanie:

  • oddany do użytkowania,
  • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
  • ich pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi– po jego wybudowaniu bądź kwalifikowanym ulepszeniu (gdy wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu).

Przesłanki te powinny być spełnione łącznie. Ich interpretacja budzi szereg wątpliwości, o jednej z nich wspominałem już w poprzednim wpisie (jak rozumieć „oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”). Powstaje jednak bardziej generalne pytanie – jak się ma rozumienie pierwszego zasiedlenia wynikające z tego przepisu do prawa unijnego – czyli Dyrektywy 2006/112.

Zwolnienie transakcji nieruchomościowych w Dyrektywie 2006/112

Czytaj dalej Pierwsze zasiedlenie – na czym polega sprzeczność ustawy o VAT z prawem UE?

“Oddanie do użytkowania” – jeszcze o nowym trendzie w orzecznictwie NSA

Oddanie do użytkowania

Wyrok z 30 października 2014 r.

Poprzedni wpis poświęciłem nowatorskiemu podejściu NSA do pojęcia pierwszego zasiedlenia, jakie zostało przyjęte w niedawnym wyroku z 14 maja 2015 r. Sąd zakwestionował w nim zgodność przepisów polskiej ustawy o VAT z prawem unijnym. W kolejnych wpisach zajmę się jeszcze tym bardzo ciekawym orzeczeniem, szczegółami argumentacji prawnej oraz perspektywami na przyszłość.

Dziś jednak chciałbym bliżej zainteresować Was wcześniejszym wyrokiem NSA z 30 października 2014 r. (I FSK 1545/13), o którym wspomniałem w poprzednim wpisie. Orzeczenie to jest o tyle interesujące, że również kwestionuje dotychczasową praktykę organów podatkowych (bądźmy uczciwi – także, co do zasady, sądów administracyjnych) dotyczącą pierwszego zasiedlenia. Innowacyjność tego wyroku wynika jednak, w odróżnieniu od orzeczenia z 14 maja 2015 r., nie tyle z odwołania się do prawa unijnego (choć ten aspekt również pojawia się w uzasadnieniu), ale do stworzenia, innego niż zazwyczaj, a bardzo interesującego, podejścia do interpretacji pojęcia „oddanie do użytkowania”.

Czytaj dalej “Oddanie do użytkowania” – jeszcze o nowym trendzie w orzecznictwie NSA

Opodatkowanie VAT dostawy budynków i budowli – rewolucja w NSA!

Be the Change

„Pierwsze zasiedlenie” – źródło ryzyka
Przez czas funkcjonowania zwolnień z VAT dostawy budynków i budowli setki interpretacji indywidualnych i orzeczeń sądów administracyjnych utwierdzało w przekonaniu, że rozliczenie sprzedaży czy aportu nieruchomości zabudowanej musi być drogą przez mękę. Ponadto, obecnie, doliczenie VAT przy sprzedaży czy aporcie „na wszelki wypadek” nie eliminuje ryzyka podatkowego, a tylko przerzuca je na nabywcę (ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia!).
Pojęcie pierwszego zasiedlenia

Czytaj dalej Opodatkowanie VAT dostawy budynków i budowli – rewolucja w NSA!