Polski Ład – wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych do procedury poboru podatku u źródła

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład  objęły także procedurę poboru podatku u źródła. Warto przypomnieć, że obowiązki płatników w tym zakresie były dotąd w dużej mierze ograniczone przez rozporządzenia Ministra Finansów (obowiązujące do 31.12.2021 r. – dostępne tutaj: CIT  i  PIT), odraczające stosowanie tzw. procedury WHT refund. Od 2022 roku wskazana procedura nie będzie już podlegała […]