Niekorzystne zmiany w rozliczaniu strat – uważaj przy połączeniu spółek!

Zmiany w podatku dochodowym

Z początkiem tego roku ustawodawca zafundował podatnikom wiele zmian w podatkach dochodowych m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych, czy tzw. estoński CIT.

Jedną ze zmian było także ograniczenie możliwości rozliczania strat przez podmiot, który uległ restrukturyzacji. W założeniu nowa regulacja ma zapobiegać szkodliwej optymalizacji podatkowej. Jednak wprowadzone niedawno ograniczenie negatywnie wpłynie na rozliczenie podatkowe spółek kapitałowych, które przejmują inny podmiot, nabywają przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w całkowicie uzasadniony ekonomicznie sposób.

Czytaj dalej Niekorzystne zmiany w rozliczaniu strat – uważaj przy połączeniu spółek!

Slim VAT – najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług

Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany zostały określone mianem „slim VAT”, które to według Ministerstwa Finansów jest akronimem utworzonym ze słów simple, local and modern.” Rzeczywiście, w założeniu nowelizacja ma ułatwić i unowocześnić rozliczenia w zakresie podatku VAT. Główne obszary zmian to: ułatwienia dla eksporterów, spójne kursy walut, korzyści finansowe związane m.in. z odliczaniem VAT i uproszczenia w korektach faktur.

Czytaj dalej Slim VAT – najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług

Ujawnianie strategii podatkowych – kolejne obowiązki dla dużych podatników

Planowane zmiany

W ślad za funkcjonującym od 2017 r. obowiązkiem upubliczniania danych z zeznań podatkowych największych podatników podatku dochodowego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kolejny obowiązek, który ma w założeniu uszczelnić system podatkowy i wesprzeć walkę z agresywną optymalizacją.

Zgodnie z planami rządu od 1 stycznia 2021 r. na podatnikach CIT będzie ciążył obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Rozwiązanie to ma zwiększyć transparentność podatkową podmiotów zajmujących kluczowe pozycje na polskim rynku.

Czytaj dalej Ujawnianie strategii podatkowych – kolejne obowiązki dla dużych podatników

Zawieszenie działalności spółki – jako sposób na przeczekanie trudnych czasów

Z czym wiąże się zawieszenie działalności?

W ostatnich miesiącach wiele firm zostało dotkniętych skutkami pandemii. Aby zredukować koszty prowadzenia nierentownej działalności i przeczekać ciężki okres, warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej.

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Może także przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.

Czytaj dalej Zawieszenie działalności spółki – jako sposób na przeczekanie trudnych czasów