Praktyczne problemy na gruncie TP związane z podwyższeniem kapitału zakładowego

Na gruncie ustawy o CIT przychodem podatkowym jest m.in. wartość wkładu, jednakże jedynie w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego. Wniesienie wkładu pieniężnego jest czynnością neutralną podatkowo. Brak opodatkowania wkładu pieniężnego do spółki nie oznacza jednak, że na podatnikach nie będą ciążyły inne obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Wśród nich można wyróżnić regulacje dot. […]