Ulga na ekspansję – pozytywy Polskiego Ładu?

Udostępnij ten wpis:

Polski Ład stanie się niebawem nową rzeczywistością podatkową w Polsce. Mimo wprowadzania wielu niedogodności dla przedsiębiorców, Polski Ład przewiduje również kilka rozwiązań, które mają w założeniu wspierać rozwój polskich firm. Niedawno pisaliśmy o planowanej w ramach Polskiego Ładu uldze konsolidacyjnej. Innym instrumentem dodanym do ustawy o CIT jest ulga na zwiększenie sprzedaży, czyli tzw. ulga na ekspansję.

Na czym polega ulga?

Ulga adresowana jest do przedsiębiorców inwestujących w promocję własnych produktów. Podatnicy będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć koszty poniesione w celu zwiększenia zysków ze sprzedaży produktów, czyli innymi słowy koszty promocji swoich produktów. Warto pamiętać, że koszty te będą w takiej sytuacji odliczane podwójnie – jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi.

Istotne jest, że przez pojęcie „produktu” ustawa rozumie jedynie rzeczy wytworzone przez samego podatnika. Zatem podmioty w kolejnych ogniwach łańcucha dystrybucji i sprzedaży nie będą mogły dokonywać odliczeń.

Odliczenie jest ponadto limitowane. Podatnik będzie mógł odliczyć koszty do wysokości dochodu z przychodów innych niż zyski kapitałowe, ale nie więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podstawą przesłanką skorzystania z ulgi jest uzyskiwanie przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Przy czym, podobnie jak w przypadku ulgi konsolidacyjnej, nie jest do końca jasne, czy przychody z zysków kapitałowych nie mogą w ogóle występować, czy mogą występować obok innych przychodów.

Podatnik będzie uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że:

 • w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty promocji, jego przychody ze sprzedaży produktów będą większe niż przychody ze sprzedaży ustalane na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów,
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Do skorzystania z ulgi wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek.

Co istotne, przy weryfikacji spełnienia powyższych warunków można brać pod uwagę tylko przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Trzeba również pamiętać, że do zwiększonych przychodów nie wlicza się przychodów ze zbycia produktów podmiotom powiązanym.

Jakie koszty można odliczyć?

Ustawa o CIT będzie dawała możliwość odliczenia następujących kosztów promocji produktów:

 • kosztów uczestnictwa w targach poniesione na:
 • organizację miejsca wystawowego,
 • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników,
 • kosztów działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
 • kosztów dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • kosztów przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 • kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Kiedy dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty promocji. Jeśli podatnik odnotował stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia w całej lub w pozostałej kwocie będzie można dokonać w kolejnych sześciu latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca, który skorzystał z odliczenia, nie osiągnie wyższych przychodów w 2 kolejnych latach, to będzie musiał doliczyć kwotę wcześniej odliczoną. Zrobi to w zeznaniu za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.

Podsumowanie

Największym minusem ulgi na ekspansję jest fakt, że zakres jej zastosowania został ograniczony jedynie do producentów towarów. Tym samym przedsiębiorcy, którzy jedynie odsprzedają towary nie będą mogli z niej skorzystać. Co więcej, według ustawodawcy podatnik powinien być w stanie przewidywać wzrost przychodów z promowanych towarów w dłuższej perspektywie 2 lat, inaczej będzie musiał doliczyć kwotę ulgi. Stosowanie ulgi wiąże się ponadto z koniecznością prowadzenia przez podatnika ewidencji przychodów ze sprzedaży określonych produktów i dokonywania ich dokładnej analizy porównawczej. Jako zaletę należy wymienić natomiast stosunkowo wysoki limit odliczanych kosztów. Pozostaje więc mieć nadzieję, że mimo wymienionych ułomności część przedsiębiorców odniesie realną korzyść z ulgi.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x