Strategia podatkowa – nowe obowiązki z zakresu tax compliance

W roku 2021 r., niektórzy z podatników CIT zobowiązani będą do publikacji sporządzonej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Jest to zupełnie nowy obowiązek związany z raportowaniem podatkowym. Zasadniczym utrudnieniem w sporządzeniu strategii podatkowej jest brak jasno określonych ram w zakresie zawartości strategii. Katalog elementów, który strategia powinna zawierać zgodnie z przepisami ma […]