Strategia podatkowa – nowe obowiązki z zakresu tax compliance

Udostępnij ten wpis:

W roku 2021 r., niektórzy z podatników CIT zobowiązani będą do publikacji sporządzonej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Jest to zupełnie nowy obowiązek związany z raportowaniem podatkowym. Zasadniczym utrudnieniem w sporządzeniu strategii podatkowej jest brak jasno określonych ram w zakresie zawartości strategii. Katalog elementów, który strategia powinna zawierać zgodnie z przepisami ma charakter otwarty, co stanowi ryzyko uznania jej przez fiskusa za niepełną. Po drugie wiele z sformułowań ustawowych ma charakter nieprecyzyjny i lakoniczny, co również może powodować istotne wątpliwości po stronie podatnika.

Kogo dotyczy obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej:

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy dotyczy podatników:

  • których przychody podatkowe przekroczyły 50 mln EUR w roku. Przy kalkulowaniu limitu 50 mln EUR należy uwzględnić wszystkie przychody podatkowe, które nie zostały wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.
  • podatkowych grup kapitałowych (bez względu na kwotę przychodów).

Minimalny zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej

Jak sygnalizowano na wstępie, przepisy przewidują bardzo szeroki katalog elementów i danych jakie powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej m.in.:

  • Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, jak również Informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych,
  • Informacje o liczbie zgłoszonych schematów podatkowych ((MDR), z uwzględnieniem podziału na poszczególne podatki,
  • Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów,
  • Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
  • Opis podejścia do procesów i procedur dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych,
  • Informacje na temat dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (transakcje z rajami podatkowymi).

Sposób i termin publikacji

Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W terminie do 31.12.2021 r. podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej na której umieścił informację realizowanej strategii podatkowej.

Jakie sankcje za brak spełnienia obowiązku

W przypadku braku wykonania przez podatnika obowiązku publikacji strategii i wysłania informacji do US podatnik podlega karze pieniężnej, w wysokości do 250 000 zł.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x