Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu planuje wprowadzić zupełnie nowe rozwiązanie dla podmiotów korzystających już z ulgi B+R. Projektowane zmiany zakładają, że ww. przedsiębiorcy (przy spełnieniu odpowiednich warunków) będą mogli rozliczyć ulgę B+R z poprzedniego roku na bieżąco w zakresie zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kolejnym roku. Opisywana […]