Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Udostępnij ten wpis:

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu planuje wprowadzić zupełnie nowe rozwiązanie dla podmiotów korzystających już z ulgi B+R. Projektowane zmiany zakładają, że ww. przedsiębiorcy (przy spełnieniu odpowiednich warunków) będą mogli rozliczyć ulgę B+R z poprzedniego roku na bieżąco w zakresie zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kolejnym roku.

Opisywana przez nas ulga będzie dotyczyła tylko tych podmiotów stosujących ulgę B+R, które:

  • poniosą za rok podatkowy stratę albo osiągną dochód niższy od kwoty przysługującej ulgi B+R do odliczenia oraz
  • są podatnikami PIT (rozliczającymi się według skali podatkowej albo podatkiem liniowym) bądź podatnikami CIT,
  • zatrudniają bądź współpracują z osobami, które co najmniej 50% ogólnego czasu pracy (czasu na wykonanie usługi) poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej (innowacyjni pracownicy).

Przedsiębiorca, który spełni ww. przesłanki, od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył roczną deklarację podatkową (z uwzględnieniem ulgi B+R) będzie mógł korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, aż do końca roku podatkowego, w którym deklaracja została złożona. Tym samym – lepiej nie zwlekać ze złożeniem zeznania podatkowego.

Ulga umożliwia pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • praw autorskich,

– o iloczyn kwoty nieodliczonej (z tytułu ulgi B+R albo straty) i stawki podatku obowiązującej określonego podatnika w danym roku podatkowym.

Przykład

Zakładając, że w 2021 r. spółka z o.o. uzyskała dochód na poziomie 550 000 zł, a kwota przysługującej mu ulgi B+R do odliczenia wyniesie 830 000 zł, to od dochodu (przychodu) innowacyjnych pracowników będzie mógł odliczyć 53 200 zł (280 000 zł x 19%). Jeśli ten sam przedsiębiorca złoży roczną deklarację podatkową (z uwzględnieniem ulgi B+R) w lutym 2022 r. – będzie mógł rozliczać ulgę z 2021 r. od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.

UWAGA!

Podmioty, które mają zamiar skorzystać z tej ulgi, będą musiały skrupulatnie prowadzić ewidencję czasu pracy innowacyjnych pracowników na wypadek ewentualnej kontroli. Wszystko po to, by móc wykazać, że ww. osoby faktycznie poświęciły na realizację działalności badawczo-rozwojowej co najmniej 50% ogólnego czasu pracy (czasu na wykonanie usługi).

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x