Opodatkowanie odsetek na gruncie UPO

Wypłata odsetek na rzecz nierezydentów przez podmiot z siedzibą na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem weryfikacji przez ten podmiot obowiązków w zakresie podatku u źródła.