Autor: Wioleta Kosińska

Koszty nabycia udziałów jako koszty uzyskania przychodów
Wioleta Kosińska

Koszty nabycia udziałów jako koszty uzyskania przychodów

O ile w praktyce i orzecznictwie wykształcił się jednolity pogląd w zakresie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów oraz koszty pośrednie takiej transakcji, o tyle wątpliwości wciąż budzi kwestia przypisania do właściwego źródła przychodów kosztów pośrednio związanych z nabyciem udziałów.

więcej »
Wioleta Kosińska

Opodatkowanie odsetek na gruncie UPO

Wypłata odsetek na rzecz nierezydentów przez podmiot z siedzibą na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem weryfikacji przez ten podmiot obowiązków w zakresie podatku u źródła. 

więcej »