Ulga badawczo-rozwojowa – czy organy podatkowe mogą nas jeszcze zaskoczyć?

Udostępnij ten wpis:

Koszty kwalifikowane

Ulga badawczo rozwojowa funkcjonuje w obecnej formie dopiero od 1 stycznia 2016 r., dlatego nie powinno dziwić, że wśród podatników nadal pojawiają się pytania, czy możliwe jest uznanie określonego wydatku za koszt kwalifikowany.

Ustawodawca zasadniczo wprowadził zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, ale w ramach niego znajdujemy pozycje, które budzą wątpliwości. Ministerstwo Finansów w tym zakresie, inaczej niż przy uldze IP BOX, nie przygotowało rozbudowanych objaśnień, wobec czego ustalenie i dookreślenie tego, co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, przypadło organom podatkowym oraz orzecznictwu.

Pokazujemy kilka nieoczywistych przykładów wydatków, ponoszonych przez podatników prowadzących działalność B+R, które zostały zaliczone przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej jako koszty kwalifikowane. 

Koszty transportu materiałów i surowców

Zazwyczaj podatnicy, których działalność B+R wymaga zakupu materiałów czy surowców do dalszych prac, nabywają je wraz z usługą transportu. Istotne jest, że usługa ta jest bezpośrednio związana z działalnością B+R, ponieważ gdyby materiał lub surowiec nie został dostarczony do podatnika, to ten nie mógłby prowadzić działalności B+R w danym  zakresie.

W tym roku, w jednej z interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że możliwe jest doliczanie kosztów transportu do kosztów materiałów oraz surowców (0111-KDIB1-3.4010.89.2020.1.BM).

Nie jest to jednak jednolite stanowisko, dlatego podatnicy powinni być czujni. Ten sam organ podatkowy kilka miesięcy później wskazał, że za koszty kwalifikowane nie można uznać kosztów transportu (0111-KDIB1-3.4010.357.2020.2.MBD).

Powyższe potwierdza, że problem ustalenia, co uznajemy za koszty kwalifikowane budzi wątpliwości nie tylko podatników, ale również organów podatkowych, a to już powinno budzić niepokój przedsiębiorców.

Sprzęt komputerowy 

Praktycznie każdy podatnik prowadzący działalność B+R wykorzystuje do tego sprzęt komputerowy. Oczywiste jest, że do kosztów kwalifikowanych zaliczymy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego. Jak jednak zakwalifikować laptopy czy monitory, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (3 500 zł – w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.)?

Dyrektor KIS w kilku interpretacjach przyznał, że w takim wypadku sprzęt komputerowy będzie materiałem. Oznacza to, że wydatki w tym zakresie również będą kosztami kwalifikowanymi (0111-KDIB1-3.4010.518.2017.1.APO, 0111-KDIB1-3.4010.142.2019.1.MO).

Usługi podmiotów zewnętrznych

Obecnie trudno znaleźć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność B+R bez korzystania z usług podmiotów trzecich. Podatnicy chętnie wliczaliby do ulgi B+R wynagrodzenie (często niemałe) usługodawców, ale czy to możliwe?

Ustawodawca przewidział, że kosztem kwalifikowanym jest między innymi  koszt nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, usługodawcą nie musi być odpowiedni podmiot wskazany w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce – może być to każdy podmiot, który do wykonania usługi wykorzystuje aparaturę naukowo-badawczą (0111-KDIB1-3.4010.20.2019.2.JKT).

Przykładowo, jeśli podatnik zleci zbadanie określonego materiału pod względem wytrzymałości na specjalistycznym urządzeniu, wynagrodzenie usługodawcy z tego tytułu będzie mogło być zaliczone do ulgi B+R.

Zapraszam do zapoznania się broszurą o uldze B+R jako instrumentem walki ze skutkami recesji w firmie.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x