Ulga B+R a środki trwałe – jak prawidłowo rozliczyć koszty?

Ulga B+R a środki trwałe – jak prawidłowo rozliczyć koszty?
Udostępnij ten wpis:

W prawie podatkowym istnieje wiele szczegółowych przepisów dotyczących kwalifikacji składników majątku oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Jednym z ważniejszych aspektów dla przedsiębiorców jest właściwe rozliczenie środków trwałych oraz wykorzystanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). W artykule wskażę, jak prawidłowo zakwalifikować środki trwałe i jakie są zasady korzystania z ulgi B+R w tym kontekście. 

Amortyzacji podlegają środki trwałe, które spełniają następujące warunki: 

  1. stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,  
  2. są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,  
  3. przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,  
  4. są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej. 

Jeżeli maszyna, urządzenie lub inny przedmiot spełnia te kryteria, powinien zostać ujęty jako środek trwały i podlegać amortyzacji. 

Wartość początkowa środków trwałych, wytworzonych we własnym zakresie, ustalana jest na podstawie kosztu wytworzenia. Koszt wytworzenia obejmuje: 

  • wartość zużytych rzeczowych składników majątku,  
  • koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi,  
  • wykorzystane usługi obce,  
  • inne koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego. 

Nie zalicza się do kosztu wytworzenia kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz innych kosztów operacyjnych i finansowych. Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych nie są bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te są rozpoznawane poprzez odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie. 

Przykład: Linia Produkcyjna 

Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza linię produkcyjną we własnym zakresie, linia ta powinna zostać zakwalifikowana jako środek trwały. Co za tym idzie, powinna zostać wprowadzona do ewidencji środków trwałych, a jej wartość początkowa ustalona na podstawie kosztu wytworzenia. Następnie, będzie on podlegał amortyzacji. Wytworzona we własnym zakresie linia produkcyjna powinna zostać wyceniona według kosztu wytworzenia (materiały, surowce, wynagrodzenia), który stanowi jej wartość początkową. Od tej wartości będą naliczane odpisy amortyzacyjne. 

 

Ulga B+R a amortyzacja  

Ulga B+R pozwala na uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych w części, w jakiej środek trwały jest wykorzystywany do prac badawczo-rozwojowych. Ważne jest, aby środek trwały nie był celem działalności B+R, a jedynie narzędziem do jej realizacji, co zostało potwierdzone w wyroku NSA z 23.08.2022 r. (II FSK 3142/19). 

Nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatków, które powinny powiększać wartość początkową środka trwałego jako koszty uzyskania przychodów, może prowadzić do zakwestionowania rozliczeń przez organy podatkowe. Dlatego, przedsiębiorcy powinni zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że linia produkcyjna (wytwarzana we własnym zakresie) czy inne środki trwałe są prawidłowo ujęte w ewidencji środków trwałych i amortyzowane zgodnie z przepisami. 

Kwalifikacja środków trwałych oraz skorzystanie z ulgi B+R wymagają precyzyjnego podejścia zgodnego z przepisami. Właściwe rozliczenie kosztów oraz prawidłowe naliczenie odpisów amortyzacyjnych pozwalają na uniknięcie ryzyka zakwestionowania rozliczeń podatkowych i korzystanie z dostępnych ulg w sposób zgodny z prawem.  

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twojej firmie przysługuje ulga podatkowa na działalność B+R, wypełnij krótki formularz kontaktowy TUTAJ.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x