Programisto i programistko, te wydatki uwzględnisz do obliczenia ulgi IP Box

Tytułem wstępu przypominamy, że ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku 5% do dochodu osiągniętego przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: prawa IP). Ustawa wskazuje zamknięty katalog kwalifikowanych praw IP.   Dochód z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:  dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym, np. ze sprzedaży kwalifikowanego […]