Od kiedy ulga na robotyzację?

Udostępnij ten wpis:

Osoby zainteresowane tematem innowacyjności w Polsce, pomimo okresu urlopowego, na pewno już wiedzą, że pojawił się oficjalny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt).

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zachęt nakierowanych na badania i rozwój, o których pisaliśmy w tym wpisie. Skupiając się wyłącznie na projektowanych ulgach w u.p.d.o.f. oraz u.p.d.o.p., należy przyznać, że stanowią one światełko w tunelu dla całego przedsięwzięcia, jakim jest Nowy Ład.

Poniżej przedstawiamy założenia ulgi na robotyzację, z której będą mogli skorzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT (przewidziane rozwiązania są tożsame w obu ustawach). Istotne jest, że projektowana zachęta jest niezależna od ulgi B+R.

 

Zasady skorzystania z ulgi na robotyzację:

 1. Podatnik musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych;
 2. Odliczenie od podstawy opodatkowania może stanowić 50% KUP poniesionych w roku podatkowym na robotyzację;
 3. Odliczenie nie może przekraczać dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów, o których mowa w pkt 1;
 4. Odliczenie ma zastosowanie do KUP poniesionych na robotyzację od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Projekt zakłada wprowadzenie zamkniętego katalogu KUP poniesionych na robotyzację. Są to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, m. in. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych czy urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych i środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych.

Przykład

Załóżmy, że XYZ spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wykonywania linii produkcyjnych i na koniec 2022 r. osiągnie dochód w kwocie 1 250 000 zł. Spółka w marcu 2022 r. planuje zakup robota przemysłowego za kwotę
1 500 500 zł netto, z kolei koszt oprogramowania, które pozwoli na odpowiednie korzystanie z robota, wyniesie 50 000 zł netto. Dodatkowo, pracownicy spółki muszą przejść kosztowne (20 000 zł netto) szkolenie, aby móc prawidłowo obsługiwać robota. Łącznie KUP wyniosą 1 570 500 zł netto, a zatem spółka w ramach ulgi na robotyzację odliczy od podstawy opodatkowania 785 250 zł. Natomiast realna oszczędność XYZ sp. z o.o. wyniesie 149 197,50 zł (785 250 zł x 19% stawka CIT).

Jak rozumieć pojęcie „robot przemysłowy”?

W projekcie znajdziemy wyjaśnienie, że to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ustawodawca planuje także wprowadzenie definicji „maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych”. W tym przypadku, projekt przewiduje otwarty katalog, są to bowiem m. in. jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, złącza kolizyjne, itp.

UWAGA!

Podatnik, który skorzystał z ulgi na robotyzację, powinien poczekać ze sprzedażą robota przemysłowego, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymienionych wyżej, do zakończenia okresu amortyzacji lub umowy leasingu. W innym wypadku, podatnik będzie obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę wcześniej dokonanych odliczeń w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie.

 

Pomimo negatywnych nastrojów związanych z planowanym wejściem w życie projektu, życzymy, aby jak najwięcej podatników mogło skorzystać z ulgi na robotyzację, a w kolejnych wpisach przedstawimy szczegóły pozostałych zachęt nakierowanych na innowację.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x