Od kiedy ulga na robotyzację?

Osoby zainteresowane tematem innowacyjności w Polsce, pomimo okresu urlopowego, na pewno już wiedzą, że pojawił się oficjalny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt). Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zachęt nakierowanych na badania i rozwój, o których pisaliśmy w […]