Programisto i programistko, te wydatki uwzględnisz do obliczenia ulgi IP Box

Udostępnij ten wpis:

Tytułem wstępu przypominamy, że ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku 5% do dochodu osiągniętego przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: prawa IP). Ustawa wskazuje zamknięty katalog kwalifikowanych praw IP.  

Dochód z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn: 

 1. dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym, np. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa IP oraz
 2. wskaźnika nexus:

  (a + b)
  ˣ 1,3 
  ____________
  a + b + c + d 

Poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na: 

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, 

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego, 

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego, 

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

Czy programista, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: JDG), nie ponosi żadnych kosztów ściśle związanych z prowadzoną działalnością B+R, oprócz kosztów własnej pracy? Gdyby tak było, wskaźnik nexus musiałby za każdym razem wynosić 0, a co za tym idzie – niemożliwe byłoby zastosowanie preferencyjnej stawki do dochodu, który w takim wypadku również wynosiłby 0. Niestety takie stanowisko jest prezentowane w niektórych interpretacjach indywidualnych.  

Przykładowo w interpretacji z 21 stycznia 2022 r. (0112-KDIL2-2.4011.840.2021.3.AG) Dyrektor KIS wskazał, że

w związku z tym, że nie ponosi Pan żadnych kosztów, które podlegałyby uwzględnieniu w kalkulacji wskaźnika nexusnie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania. Nie jest Pan zatem uprawniony do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania wg stawki 5%”.  

Tym niemniej, wydawane są również interpretacje z pozytywnym rozstrzygnięciem dla podatników. Poniżej wydatki, które Dyrektor KIS uwzględnił, jako bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem IP: 

 1. z interpretacji wydanej 28 czerwca 2022 r. (0115-KDWT.4011.220.2022.2.JPO):
 • zakup sprzętu komputerowego,
 • koszty składek ubezpieczenia społecznego,
 • koszty usług księgowych, 
 • koszt usług telekomunikacyjnych, 
 • koszt Internetu, 
 • koszty pracowników – wynagrodzenia, składki społeczne ZUS,
 1. z interpretacji wydanej 23 czerwca 2022 r. (0112-KDWL.4011.169.2022.2.AK):
 • zakup sprzętu komputerowego,
 • zakup podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • zakup licencji na programy komputerowe,
 • zakup urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozwoju i testowania oprogramowania,
 1. z interpretacji wydanej 20 czerwca 2022 r. (0115-KDWT.4011.108.2022.4.EB):
 • zakup sprzętu elektronicznego, laptopa, artykułów biurowych służących do tworzenia kodu źródłowego i dokumentacji technicznej, 
 • zakup mebli (fotel, biurko), 
 • zakup urządzeń mobilnych (smartfon, tablet),
 • zakup literatury fachowej, związanej ze zdobywaniem nowej wiedzy i kompetencji w zakresie programowania, 
 • koszty usług dostępu do Internetu lub usługi telekomunikacyjne, 
 • koszty licencji na oprogramowanie konieczne do działania komputera oraz wytwarzania oprogramowania,
 • koszty profesjonalnych usług księgowych i doradczych niezbędnych do prawidłowego rozliczania transakcji związanych z przeniesieniem majątkowych praw autorskich,
 • koszty podróży służbowych oraz zakupu i użytkowania samochodu, 
 • koszty szkoleń i egzaminów związanych z podnoszeniem kompetencji w zakresie programowania oraz kursów językowych.

Zwracam jednak uwagę, że wyżej wymienione koszty stanowiły element opisu stanu faktycznego wniosku i jako takie wiązały Dyrektora KIS. Oznacza to, że jeśli wnioskodawca w stanie faktycznym sam wskazuje określone wydatki i ustala, że są one bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem IP, to takie samo stanowisko zostanie powtórzone w interpretacji. Zasadniczo, odpowiednie sformułowanie treści wniosku o interpretację daje większą szansę na uzyskanie oczekiwanego rozstrzygnięcia, ale nadal podatnik nie jest chroniony w sytuacji ewentualnej kontroli. Organ podatkowy może stwierdzić bowiem, że opis stanu faktycznego z wniosku o interpretację jest niezgodny z rzeczywistym stanem faktycznym – nie da się uzyskać interpretacji, w której Dyrektor KIS oceni całość sytuacji.  

Z uwagi na to, że MF zaleca wcześniejsze uzyskanie interpretacji indywidualnej przed skorzystaniem z preferencji IP Box, prawidłowo przygotowany wniosek o interpretację indywidualną może być tylko wynikiem wcześniejszej szczegółowej analizy sytuacji danego podatnika 

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x