Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabyć pomiędzy najbliższymi członkami rodziny

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny, dziedziczenia i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.   Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813 t.j. ze zm. – dalej jako […]