Czy organ może zażądać dokumentacji cen transferowych w ramach czynności sprawdzających?

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych,
Od 2022 r. stosujemy specjalne zasady dla wypłat opodatkowanych u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), które przekraczają 2 mln zł w ciągu roku dla tego samego podmiotu powiązanego.
W ramach swojej działalności wytwarzasz autorskie prawa majątkowe, które przenosisz (w tym w drodze licencji) na usługobiorcę i zastanawiasz się nad opodatkowaniem CIT Estońskim?
O zakazie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych już pisaliśmy na blogu. Mówiłem o nim też w 80. odcinku podcastu "Dzień Dobry Podatki".
Wybierając opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego podatnik ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego
Zasada ta, pojawiła się w formie postulatu orzeczniczego w pracach Zbigniewa Kmieciaka, a jej zwrócenie na nią uwagi przez szerszy krąg odbiorców zawdzięczamy aktywności Bogumiła Brzezińskiego i Włodzimierza Nykiela.
Od 1 stycznia 2022 r. naczelnicy urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą dokonywać nabycia sprawdzającego w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca rejestruje transakcje na kasie
Słowem wstępu przypomnijmy, że Ustawodawca nie zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych legalnej definicji „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”
Od kilku dni internet jest rozgrzany informacją o tym, że włoski fiskus podjął kroki zmierzające do opodatkowania VATem Facebooka. Podstawowym powodem takiego działania jest uznanie,
Kontynuując temat wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w estońskim CIT (tutaj i tutaj) nie sposób pominąć kwestię samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników