Autor: Adrianna Bobrowska

złożenie TPR za 2022 rok
Adrianna Bobrowska

Poradnik dla spóźnialskich – TPR za 2022 rok

Dnia 31 stycznia 2024 roku upłynął termin na zaraportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi za 2022 rok, dla podatników mający rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Kto zobowiązany był do złożenia informacji TPR? Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie informacji TPR oraz czy da się ich uniknąć?

więcej »
ceny transferowe dyrektywa UE
Adrianna Bobrowska

Propozycja Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych

Dnia 12 września 2023 roku Komisja Europejska wydała wniosek ustawodawczy dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych. Proponowana Dyrektywa miałaby na celu zharmonizowanie na poziomie Unijnych aktów prawnych m.in. zasad dotyczących cen transferowych, definicji podmiotów powiązanych czy zakresu dokumentacji cen transferowych.

więcej »
Adrianna Bobrowska

Korekta cen transferowych jako dostosowanie cen do warunków rynkowych

Podmioty powiązane zawierając ze sobą transakcję powiązane, na mocy ustawy o CIT i PIT zobowiązane są do ustalenia ceny transferowej na warunkach rynkowych, a więc takich jakie ustaliłyby między sobą podmioty nie mające między sobą żadnych powiązań. Obowiązek stosowania przez nich cen rynkowych – zgodnie z posiadaną w tym momencie najlepszą wiedzą – występuję już w chwili zawierania transakcji.

więcej »