KIS potwierdza – safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

KIS potwierdza - safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

Blisko rok temu poruszyliśmy temat przesłanek zastosowania mechanizmu safe harbour dla pożyczek, analizując, czy konstrukcja adresowana jest do pożyczek na oprocentowaniu stałym czy zmiennym. Nasze przypuszczenia, że przepisy dot. safe harbour powinny znaleźć zastosowanie tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym, zostały potwierdzone w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora KIS.