Czynny żal nie zawsze uchroni przed karą

  Polski Ład wprowadził istotne zmiany nie tylko w zakresie prawa podatkowego materialnego, ale również w kwestii odpowiedzialności karnoskarbowej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje regulacja, która w istotny sposób zmienia możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu. Od tego roku podatnik dokonując prawnie skutecznej korekty deklaracji i wpłacając uszczuploną należność publicznoprawną, nie może mieć pewności, […]