Kontrola podatkowa – dlaczego warto kwestionować ustalenia zawarte w protokole?

Kontrola podatkowa - dlaczego warto kwestionować ustalenia zawarte w protokole?
Udostępnij ten wpis:

Krajowa Administracja Skarbowa ma cel, jakim jest zwiększanie efektywności kontroli.

Jak ten cel wygląda w liczbach? „Efektywność kontroli podatków” ma być większa lub równa 85%, czyli 85 kontroli na 100 kontroli ma skończyć się domiarem (ustaleniami) podatkowymi powyżej 5000 zł, a w ogóle to liczba kontroli pozytywnych w liczbie zrealizowanych kontroli ogółem w danym roku ma się utrzymać powyżej poziomu 93%.

Jak się przed tym bronić?

Oczywiście brać aktywny udział w kontroli podatkowej i dowodzić swoich racji, ale przede wszystkim nie bagatelizować roli protokołu z kontroli. Jego doręczenie kończy kontrolę podatkową, a mimo że nie rozstrzyga on definitywnie w kwestii np. wysokości zobowiązania podatkowego (to czyni dopiero ostateczna decyzja) to jednak jest podstawą dla kolejnych „procedur”.

Jeśli kontrolowany nie podważa ustaleń zawartych w protokole to powstaje domniemanie, że tym samym nie kwestionuje ustaleń kontroli. Na tym domniemaniu bazuje później postępowanie podatkowe. Najważniejszymi elementami protokołu są: opis dokonanych ustaleń faktycznych i ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli.

Jak kwestionować protokół?

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Protokół zawsze musi zawierać m.in. te kluczowe elementy.

Organy podatkowe niezbyt często uwzględniają zastrzeżenia i wyjaśnienia, ale wnosząc je, obalamy domniemanie, że zgadzamy się z ustaleniami organu. To już coś. Z proceduralnego punktu widzenia kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Następnie musi zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Na ogół jednak jest ono lakoniczne i ogranicza się do stwierdzenia, że podtrzymywane są ustalenia opisane w protokole.

Tu pojawia się mała wada ww. procedury. Doręczenie protokołu kończy kontrolę podatkową, więc jeśli w zastrzeżeniach i wyjaśnieniach zawrzemy np. wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka, organ tego nie uczyni, gdyż nie będzie się wówczas toczyć już żadna procedura, w której mógłby to zrobić. Dopiero jeśli/gdy rozpocznie postępowanie podatkowe, to w jego ramach taki świadek będzie mógł być przesłuchany, może to wymagać jednak ponownego złożenia wniosku dowodowego.

Trzeba pamiętać także, iż w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości, gdy po zakończeniu kontroli podatnik sam nie dokona korekty w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostaną w całości uwzględnione przez kontrolujących. Warto próbować.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie kontroli podatkowych – zapraszamy do kontaktu. Przyjrzymy się Twojej sprawie i chętnie pomożemy.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x