Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi

Jednym z rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu CIT Estońskim jest – obok „popularnego” dochodu z tytułu podzielonego zysku czy ukrytych zysków – dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. Z czym to się je i kiedy taki dochód może powstać? 
Restrukturyzacje i reorganizacje – czy należy raportować schemat podatkowy?
Restrukturyzacje i reorganizacje to czynności, o których szybko dowiaduje się organ podatkowy – są ujawniane w KRS. Należy zatem zadbać o zaraportowanie schematu podatkowego, jeśli w danym przypadku występują obowiązki z zakresu MDR. W przeciwnym wypadku można narazić się na sankcje. Niezaraportowanie schematu podatkowego stanowi bowiem przestępstwo skarbowe.
Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników
Już 31 marca 2024 r. upływa termin na spełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do spółki nieruchomościowej. Czasu zostało mało, a ustalenie statusu spółki nieruchomościowej i ewentualne późniejsze zaraportowanie ustawowo określonych informacji jest zadaniem wymagającym i czasochłonnym.
Kontrola podatkowa - dlaczego warto kwestionować ustalenia zawarte w protokole?
Krajowa Administracja Skarbowa ma cel, jakim jest zwiększanie efektywności kontroli. Jak ten cel wygląda w liczbach? Jak się przed tym bronić? Jak kwestionować protokół?
Spółki deweloperskie i hotelarskie – czy są spółkami nieruchomościowymi?
W praktyce już samo ustalenie statusu spółki nieruchomościowej często może okazać się nie lada wyzwaniem. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi, zwłaszcza deweloperów i podmiotów działających w branży hotelarskiej, na kilka istotnych aspektów przy ustalaniu statusu spółki nieruchomościowej. 
Wypłata odsetek na rzecz nierezydentów przez podmiot z siedzibą na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem weryfikacji przez ten podmiot obowiązków w zakresie podatku u źródła. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorstwo, które poniesie wydatki w związku z wizytami uczniów i studentów w zakładzie produkcyjnym, może zaliczyć je do KUP. 
złożenie TPR za 2022 rok
Dnia 31 stycznia 2024 roku upłynął termin na zaraportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi za 2022 rok, dla podatników mający rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Kto zobowiązany był do złożenia informacji TPR? Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie informacji TPR oraz czy da się ich uniknąć?
W przypadku dostawy gruntu niezabudowanego możliwe są dwie opcje opodatkowania: albo dostawa gruntu jest opodatkowana stawką 23% VAT, albo dostawa gruntu korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
grunt zabudowany czy niezabudowany
W przypadku gruntów jednym z istotnych aspektów mających znaczenie dla sposobu ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest określenie tego, czy grunt jest zabudowany, czy też ma charakter gruntu niezabudowanego.