KIS potwierdza - safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

KIS potwierdza – safe harbour tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym

Blisko rok temu poruszyliśmy temat przesłanek zastosowania mechanizmu safe harbour dla pożyczek, analizując, czy konstrukcja adresowana jest do pożyczek na oprocentowaniu stałym czy zmiennym. Nasze przypuszczenia, że przepisy dot. safe harbour powinny znaleźć zastosowanie tylko do pożyczek na oprocentowaniu zmiennym, zostały potwierdzone w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora KIS.
Ulga B+R a środki trwałe – jak prawidłowo rozliczyć koszty?
W prawie podatkowym istnieje wiele szczegółowych przepisów dotyczących kwalifikacji składników majątku oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Jednym z ważniejszych aspektów dla przedsiębiorców jest właściwe rozliczenie środków trwałych oraz wykorzystanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).
Pożyczki w fundacji rodzinnej – 6 zagadnień, które warto znać
Pożyczki w fundacji rodzinnej - na co uważać? Fundacja rodzinna, będąca wyjątkowym narzędziem w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, ma swoje specyficzne zasady dotyczące pożyczek.
Koszty nabycia udziałów jako koszty uzyskania przychodów
O ile w praktyce i orzecznictwie wykształcił się jednolity pogląd w zakresie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów oraz koszty pośrednie takiej transakcji, o tyle wątpliwości wciąż budzi kwestia przypisania do właściwego źródła przychodów kosztów pośrednio związanych z nabyciem udziałów.
ulga b+r w szerszym zakresie
Ulga na działalność B+R jest w chwili obecnej jedną z najatrakcyjniejszych preferencji podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Wkrótce może okazać się, że w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi niektóre grupy podatników zyskają jeszcze więcej korzyści. 
Propozycja Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych
1 marca 2024 roku przedłożone zostały zmiany do projektu dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie cen transferowych. Jakie zmiany zostały wprowadzone? Co dalej?
Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT
W podatku od towarów i usług inne zasady dotyczą dostaw gruntów niezabudowanych, zaś inne gruntów zabudowanych. W przypadku tych ostatnich bowiem, przedmiotem dostawy są generalnie budynki, czy też budowle znajdujące się na gruncie i to w odniesieniu do nich ustala się stawkę podatku, czy też możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego. 
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi
Jednym z rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu CIT Estońskim jest – obok „popularnego” dochodu z tytułu podzielonego zysku czy ukrytych zysków – dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. Z czym to się je i kiedy taki dochód może powstać? 
Restrukturyzacje i reorganizacje – czy należy raportować schemat podatkowy?
Restrukturyzacje i reorganizacje to czynności, o których szybko dowiaduje się organ podatkowy – są ujawniane w KRS. Należy zatem zadbać o zaraportowanie schematu podatkowego, jeśli w danym przypadku występują obowiązki z zakresu MDR. W przeciwnym wypadku można narazić się na sankcje. Niezaraportowanie schematu podatkowego stanowi bowiem przestępstwo skarbowe.
Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników
Już 31 marca 2024 r. upływa termin na spełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do spółki nieruchomościowej. Czasu zostało mało, a ustalenie statusu spółki nieruchomościowej i ewentualne późniejsze zaraportowanie ustawowo określonych informacji jest zadaniem wymagającym i czasochłonnym.