Jakie elementy powinna zawierać informacja o strategii podatkowej?

Udostępnij ten wpis:

O wprowadzonym od zeszłego roku obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy pisaliśmy tutaj. Zbliża się koniec roku, który jest dla wielu dużych podatników terminem na ujawnienie informacji o strategii za 2021 r. To dobry moment, aby przyjrzeć się poszczególnym elementom, z których składa się taka informacja.

Procesy oraz procedury podatkowe

Jednym z najobszerniejszych elementów strategii podatkowej jest „informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”. Ta część informacji powinna zawierać dane o wszelkich procedurach i procesach, zarówno tych opisanych w dokumentach, jak i tych stosowanych na co dzień, a niespisanych. Podatnik powinien ujawnić wszelkie procedury wiążące się z obowiązkami podatkowymi lub ułatwiające realizację tych obowiązków np. procedurę MDR, AML, obiegu dokumentów, czy akceptacji faktur.

Konieczne wydaje się również opisanie kto i w jaki sposób zarządza obowiązkami podatkowymi oraz finansami podatnika. Można to zrobić poprzez zaprezentowanie listy osób (tj. stanowisk) odpowiedzialnych za zarządzanie finansami, składanie deklaracji podatkowych, płatność podatków, czy kontakt z organami podatkowymi. Warto wskazać, kto w strukturze podatnika decyduje o strategii podatkowej i czy podatnik korzysta w tym zakresie z porad podmiotów zewnętrznych np. doradców podatkowych.

Nie sposób jest wymienić katalogu danych, które powinny zostać ujęte w tej części informacji. Powinna mieć ona bowiem charakter zindywidualizowany tj. dostosowany do charakteru działalności każdego podatnika. W jednym przypadku istotne może być bowiem opisanie procedury weryfikacji transakcji łańcuchowych, w innym strat inwentaryzacyjnych, a w jeszcze innym procedury szczególnej typowej tylko dla danego podatnika.

Dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Kolejna część strategii powinna wskazywać, czy i na jakiej podstawie podatnik współpracuje z organami KAS. Mowa tu np. o programie współdziałania, czy porozumieniu podatkowym.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W informacji o strategii powinny zostać wymienione transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski. Nie chodzi jednak o wszystkie transakcje. Granicę stanowi 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki – wszystkie transakcje powyżej tej wartości powinny zostać wykazane w informacji.

Realizowane przez podatnika obowiązki podatkowe i MDR

Ustawodawca wymaga od podatnika wskazania, jakie deklaracje podatkowe składa oraz jakie podatki opłaca na terytorium Polski. Oprócz wskazania chociażby podatków CIT, VAT, czy podatku od nieruchomości, których podatnikiem jest dany podmiot, warto również zaznaczyć, że jest on również płatnikiem PIT za swoich pracowników. W tej części informacji należy opisać także ile schematów podatkowych (MDR) zaraportowano i jakich podatków one dotyczyły.

Planowane działania restrukturyzacyjne

Chodzi tu o wszystkie działania restrukturyzacyjne w strukturze podatnika, które mogą mieć wpływ na jego obowiązki podatkowe. Należy zatem opisać zarówno prowadzone już, jak i planowane procesy m.in. przekształcenia, połączenia, podziały, aporty, czy podwyższenia kapitału zakładowego.

Wnioski o interpretacje

Zgodnie z przepisem podatnik powinien ujawnić, ile wniosków o wydanie ogólnej interpretacji, indywidualnej interpretacji, wiążącej informacji stawkowej i wiążącej informacji akcyzowej złożył w danym roku. Oprócz samego podania liczby wniosków, warto również wskazać, jakich podatków dotyczył wniosek i czy organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika – oczywiście w taki sposób, aby nie ujawnić tajemnic przedsiębiorstwa.

Rozliczenia na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W tej części strategii, ustawodawca wymaga, aby podatnik ujawnił wszelką współpracę i rozliczenia z podmiotami z rajów podatkowych i państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Aby ujawnienie takiej informacji nie obróciło się przeciwko podatnikowi, dobrze byłoby również wskazać, jakie działania podejmuje podatnik w celu zminimalizowania związanego z takimi transakcjami ryzyka.

Strategia dla podatkowych grup kapitałowych

Należy również pamiętać, że w przypadku informacji o strategii podatkowej sporządzanej dla podatkowej grupy kapitałowej informacja powinna obejmować nie tylko samą grupę, ale również każdą spółkę wchodzącą w jej skład. Natomiast w przypadku grup, które nie są podatkowymi grupami kapitałowymi w rozumieniu ustawy o CIT, nie ma obowiązku obejmowania informacją o strategii całej grupy. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której spółka z takiej grupy będzie prezentowała strategię całkowicie odbiegającą od strategii całej grupy. W związku z tym warto skonstruować informację w taki sposób, aby oprócz strategii raportującej spółki, uwzględnić również strategię całej grupy i wykazać spójność strategii spółki z tą strategią.

Katalog otwarty

Co ważne, katalog elementów informacji o strategii podatkowej ma charakter otwarty. Podatnik może, a czasem nawet powinien, uzupełnić dokument o dodatkowe informacje, które mają znaczenie z punktu widzenia charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Warto także pamiętać, że w ramach informacji o strategii, podatnik nie jest zobowiązany do upubliczniania danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Oczywiście przepisów nie da się przeskoczyć i elementy wskazane w ustawie powinny być ujawnione. Dobrze jest jednak, gdy ktoś czuwa, aby poufne dane pozostały w tajemnicy tj. żeby zwyczajnie nie ujawnić „za dużo” ze stratą dla raportującego.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x