Ulga sponsoringowa – jakie korzyści podatkowe płyną ze wspierania sportu i kultury?

Udostępnij ten wpis:

Na naszym blogu pisaliśmy już o wdrożonych w ramach Polskiego Ładu ulgach dla przedsiębiorców: uldze konsolidacyjnej i uldze na ekspansję. Polski Ład wprowadził jeszcze jeden instrument, który ma wspierać przedsiębiorców, a także do zachęcać ich do współpracy z instytucjami sportowymi, kulturalnymi, czy naukowymi – tzw. ulgę sponsoringową. Dzięki niej przedsiębiorcy finansujący sport, kulturę, szkolnictwo wyższe i naukę mogą od podstawy opodatkowania odliczać 50% wydatków na te cele.

Kogo dotyczy ulga?

Ulga sponsoringowa została przewidziana zarówno w ustawie o PIT (art. 26ha ustawy o PIT), jak i w ustawie o CIT (art. 18ee ustawy o CIT), zatem mogą ją zastosować wszyscy podatnicy podatku dochodowego.

Jaki jest limit odliczenia?

W przypadku osób fizycznych kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatników CIT kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jakie koszty można odliczyć?

Ulga pozwala odliczać koszty finansowania:

  • klubu sportowego,
  • stypendium sportowego,
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową,
  • instytucji kultury,
  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,
  • stypendiów określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • opłat za studia pracownika zatrudnionego przez podatnika (m.in. studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne), określonych w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a uczelnią,
  • wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
  • studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym kosztów praktyk,
  • wynagrodzenia wypłacanego w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier tej uczelni.

Co ważne, w trzech ostatnich przypadkach odliczenie jest możliwe, jeśli koszty są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na działalność sportową, kulturalną, czy naukową. Wraz z zeznaniem należy złożyć wykaz podlegających odliczeniu kosztów. Trzeba pamiętać, że koszty podlegają odliczeniu, tylko jeśli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Przykład

Spółka z o.o. (podatnik CIT) finansuje studia podyplomowe swojego pracownika. Poniesiony koszt to kwota 10 000 zł rocznie wynikająca z umowy zawartej między pracownikiem i uczelnią. Kwota została przelana przez Spółkę na rachunek uczelni.

Kwotę 10 000 zł Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo 5 000 zł (50% opłaty) odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi sponsoringowej.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x