Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i nowości związane z formularzem TPR

Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i nowości związane z formularzem TPR
Udostępnij ten wpis:

Stało się! Rozporządzeniem z 24 listopada 2023 r. Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 r. Podmioty powiązane mają dwa miesiące więcej na zaraportowanie transakcji. Termin upłynie 31 stycznia 2024 r.   

Przedłużenie terminu na złożenie TPR cieszy. Nie tylko dlatego, że sprostanie temu obowiązkowi nie należy do najprostszych i najprzyjemniejszych, ale głownie ze względu na liczne zmiany w sposobie wypełnienia informacji i jej złożenia do właściwego organu. 

Dwa miesiące zamiast trzech 

Finalna wersja rozporządzenia różni się od jego projektu przede wszystkim w zakresie przedłużonego terminu oraz jego beneficjentów.  

Pierwotnie projekt zakładał przedłużenie terminu do 29 lutego 2024 r. (w przypadku gdy termin na złożenie TPR upływa w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r.) lub o 3 miesiące (w przypadku gdy termin upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.). 

Finalnie stanęło na przedłużeniu terminu do 31 stycznia 2024 r. Co istotne, znacznie został ograniczony krąg podmiotów, które mogą skorzystać z przedłużonego terminu – dotyczy jedynie podmiotów, dla których termin złożenia informacji TPR upływa od 30 listopada do 31 grudnia 2023 r.  

Zatem w przeważającej mierze beneficjentami przedłużenia terminu na złożenie TPR są podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Natomiast podmioty z „łamanym” rokiem podatkowym mogą czuć się rozczarowane końcową treścią rozporządzenia.   

Co nowego w formularzu TPR? 

Główną przyczyną przedłużenia terminu jest nowe oprogramowanie do złożenia TPR. Informacja TPR za 2022 r. po raz pierwszy składana jest na formularzu interaktywnym online (w formacie XML), a nie jak w latach ubiegłych na formularzu interaktywnym PDF. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, dodatkowy czas na złożenie informacji pozwoli podatnikom na prawidłową od strony merytorycznej i formalnej realizację obowiązku przekazania informacji, tym bardziej, że interaktywne formularze online (TPR-P i TPR-C w wersji 5.) zostały udostępnione dopiero 30 października 2023 r.  

Zakres formularza zmienił się, co spowodowane jest zmianą przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz przepisów rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. W odróżnieniu do wersji 4. należy wskazać właściwy dla podmiotu organ podatkowy (co związane jest ze zmianą właściwości organu, do którego składany jest TPR – z Szefa KAS na naczelnika US), rozszerzony został zakres rodzaju podmiotu o mikro- i małego przedsiębiorcę (w przypadku mikroprzedsiębiorców ograniczony jest zakres wskaźników finansowych do rentowności aktywów i rentowności kapitału własnego), zrezygnowano z odrębnej sekcji formularza dotyczącej danych podmiotu składającego TPR. Podmioty powiązane zobowiązane są również do wskazania wartości transakcji na dany kraj. Fundamentalną zmianą jest objęcie informacją oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen.  

Zmiany w podpisie i wysyłce formularza 

Istotne zmiany nastąpiły w sposobie podpisu i wysyłki formularza. Zasadniczo formularz TPR może być podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu). Dodatkowo możliwe jest podpisane formularza TPR przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Osoba dysponująca pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), niebędąca jednocześnie profesjonalnym pełnomocnikiem, nie będzie mogła podpisać formularza TPR w imieniu danego podmiotu. Przykładowo, główna księgowa w firmie, dysponująca UPL-1, nie będzie mogła podpisać informacji TPR za 2022 r.  

Takie rozwiązanie jest zrozumiałe ze względu na fakt, że oświadczenie o rynkowości cen jest od 2022 r. integralną częścią informacji TPR. Niestety, niesie za sobą dodatkowe obowiązki po stronie podmiotów powiązanych. Przykładowo, jeżeli podmiotem powiązanym zobowiązanym do złożenia TPR jest sp. z o.o., to w takim przypadku osobą, która powinna podpisać TPR jest wybrany członek zarządu (zakładając brak pełnomocnika profesjonalnego). Członek zarządu, aby mógł podpisać TPR, musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz pełnomocnictwem UPL-1 (inaczej informacja nie zostanie przyjęta przez e-Deklaracje). Jeżeli członek zarządu nie dysponował wcześniej UPL-1 oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zobowiązany jest do spełnienie dodatkowych formalności. 

Wysłanie formularza do właściwego organu podatkowego możliwe jest z poziomu interaktywnego formularza online. Szczegółowa instrukcja dotycząca wysyłki formularza powinna znaleźć się w nowej wersji Informatora TRP, który nie został jeszcze opublikowany.  

Co z terminem na złożenie ORD-U? 

Podmioty powiązane realizujące transakcje z nierezydentami powinny pamiętać o obowiązku złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W marcu 2023 r. termin na złożenie ORD-U został przedłużony z trzech do jedenastu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W zamyśle prawodawcy było zrównanie terminu na złożenie ORD-U z terminem na złożenie TPR, co było rozwiązaniem jak najbardziej słusznym.  

Należy również pamiętać, że obowiązek złożenia ORD-U nie dotyczy podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych. Jeżeli jednak dana transakcja nie podlega zaraportowaniu w TPR ze względu na nieprzekroczenie progu dokumentacyjnego, podmiot powiązany powinien wykazać ją w ORD-U, jeżeli spełnione są przesłanki do złożenia tej informacji. 

Z powyższego zwolnienia wyłączone są podmioty realizujące transakcje kontrolowane z podmiotami z rajów podatkowych. W przypadku zawierania umów (realizacji transakcji) z podmiotami powiązanymi z rajów podatkowych, na podatniku ciąży obowiązek złożenia informacji o zawartych umowach z nierezydentami oraz informacji o cenach transferowych.  

Spełnienie przesłanek (lub ich brak) do zaraportowania transakcji w TPR ma niebagatelny wpływ na obowiązki w zakresie zaraportowania informacji o zawartych umowach z nierezydentami. Skoro Minister Finansów zdecydował się na przedłużenie terminu na złożenie TPR to konsekwentnie powinien dać więcej czasu podatnikom na złożenie ORD-U.  

Niestety termin na złożenie ORD-U nie został przedłużony, co oznacza, że informacja o zawartych umowach z nierezydentami za 2022 r. powinna zostać złożona do właściwego organu podatkowego do 30 listopada 2023 r.     

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x