Skip to main content

Podatek od wypłaty zysków wspólnikowi?

Po opodatkowaniu CIT spółek komandytowych, część firm prowadzonych w tej formie przekształciła się w spółki z o.o.

Jednym z częstszych pytań o ten proces była wątpliwość, czy wypłata przez tak powstałą spółkę z o.o. „starych”, już opodatkowanych przed wejściem w CIT zysków, będzie opodatkowana. „Racjonalność” podpowiadałaby, że tak być nie powinno.

Dodatkowo mamy przepisy przejściowe, które „zabezpieczają” przed tym zjawiskiem spółki komandytowe, które weszły w CIT w 2021 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy wprowadzającej opodatkowanie CIT:

„Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.

Regulacje te nie odnoszą się jednak bezpośrednio do sytuacji, w której spółka komandytowa zostanie przekształcona w spółkę z o.o. Mimo to, nie powinno to mieć znaczenia, a wypłata „starych” zysków powinna być wolna od podatku.

Dobre wieści

W niedawnej interpretacji z 2 sierpnia 2022 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.298.2022.4.MKU) Dyrektor KIS potwierdził, że w takim wypadku wypłata dokonana na rzecz wspólników będzie neutralna podatkowo. Powołano się na ciekawy argument sukcesji (aby być precyzyjnym – kontynuacji prawnej) spółki komandytowej.

Co ciekawe, Dyrektor KIS odniósł się też do wypłaty zysków wypracowanych przez spółkę komandytową po wejściu w CIT (a przed przekształceniem).

W interpretacji potwierdzono, że wypłata tych zysków byłemu komplementariuszowi będzie korzystać z preferencyjnych zasad właściwych spółce komandytowej (czyli z odliczeniem CIT zapłaconego przez tę spółkę).

W interpretacji przewija się okoliczność (nie do końca jest jasne, czy ujęta przez wnioskodawcę w stanie faktycznym), że zyski będą wypłacone na podstawie uchwały podjętej PRZED przekształceniem.

Moim zdaniem nie ma to jednak znaczenia dla braku ich opodatkowania po przekształceniu.

Zostaw komentarz