Wypłata „starych” zysków spółki komandytowej po przekształceniu w spółkę z o.o. – bez podatku

Podatek od wypłaty zysków wspólnikowi? Po opodatkowaniu CIT spółek komandytowych, część firm prowadzonych w tej formie przekształciła się w spółki z o.o. Jednym z częstszych pytań o ten proces była wątpliwość, czy wypłata przez tak powstałą spółkę z o.o. „starych”, już opodatkowanych przed wejściem w CIT zysków, będzie opodatkowana. „Racjonalność” podpowiadałaby, że tak być nie powinno. Dodatkowo mamy przepisy przejściowe, które „zabezpieczają” przed tym zjawiskiem […]