Propozycja Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych. Część II

Propozycja Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych
Udostępnij ten wpis:

Po 6 miesiącach od pierwszego artykułu na temat propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie cen transferowych, który możecie przeczytać tutaj, nadszedł czas na aktualizację.

Projekt dyrektywy zawierał regulacje m.in. w zakresie:

 1. Podstawowych definicji (np. zasady ceny rynkowej, korekt czy poszczególnych metod)
 2. Stosowania zasady ceny rynkowej
 3. Przedsiębiorstw powiązanych
 4. Korekt
 5. Regulacji kompensacyjnej
 6. Identyfikacji powiązań handlowych i finansowych
 7. Wyboru metody ustalania ceny transferowej
 8. Analizy porównywalności
 9. Dokumentacji cen transferowych
 10. Zakresu i zastosowania zasady ceny rynkowej

Jak już wskazywaliśmy w poprzednim artykule, ogólne założenia dyrektywy uznać należy za potrzebne i celowe, jednakże niektóre rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską wywołują wątpliwości. O ile zastosowanie mediany, które może być niekorzystne dla podatnika, jest pewnym uproszczeniem, o tyle np. wprowadzenie tych regulacji w formie dyrektywy może sytuacje jeszcze bardziej skomplikować.

 

Zmiany, zmiany, zmiany…

Do pierwotnego projektu, 1 marca 2024 roku przedłożone zostały zmiany.

Przede wszystkim są to zmiany wyłącznie kosmetyczne mające na celu odpowiednie uzasadnienie wprowadzanych regulacji. Nie ingerują za bardzo w faktyczną treść dyrektywy. Podtrzymane zostało także rozwiązanie dokonywania korekt do mediany wszystkich wyników, w sytuacji gdy wynik podatnika wykracza poza przedziały rynkowe.

Jedną z kluczowych i najbardziej istotnych zmian jest natomiast przyspieszenie terminu od którego dyrektywa powinna znaleźć zastosowanie. W początkowych fazach projektu za datę tą uznawano 1 stycznia 2026 r., obecnie data ta została skrócona do 1 stycznia 2025 roku. Państwa członkowskie zobowiązane będą więc przyjąć i opublikować, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Okres ten został skrócony ponieważ w opinii Sprawozdawcy większość państw członkowskich wprowadziła już zasadę ceny rynkowej do prawa krajowego.

Wśród innych zmian znalazło się m.in:

 • powołanie na art. 9 Modelowej Konwencji OECD w zakresie definicji zasady ceny rynkowej;
 • przekazanie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu ustanowienia wspólnych wiążących przepisów dotyczących cen transferowych, które powinny zapewnić podatnikom jasny obraz tego, co organy podatkowe w Unii uznałyby za dopuszczalne do stosowania w odniesieniu do określonych transakcji oraz zapewnić tzw. „bezpieczne przystanie”, które zmniejszają obciążenie związane z przestrzeganiem przepisów i liczbę sporów;
 • wprowadzenie stałego monitorowania potrzeb dostosowania dyrektywy w celu zagwarantowania jednolitości metod ustalania cen transferowych w Unii i na arenie światowej;
 • ustanowienie Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych o szerokim mandacie składającego się z ekspertów krajowych z państw członkowskich, przedstawicieli środowiska biznesowego, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, w celu wspierana Komisji;
 • nałożenie na Komisję obowiązku oceny skuteczności i wpływu nowych przepisów na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, a w niektórych przypadkach poszerzenie oceny o wnioski ustawodawcze;
 • wskazanie, że wniosek podatnika w sprawie korekty powinien wskazywać na wszystkie okoliczności faktyczne i prawne niezbędne do oceny korekty pierwotnej dokonanej w innej jurysdykcji zgodnie z zasadą cen rynkowej oraz zawierać odpowiednią dokumentacje cen transferowych;
 • wskazanie, że wniosek podatnika w sprawie korekty powinien informować o efektywnej stawce podatkowej dla każdego państwa członkowskiego obliczonej zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2022/2523, a więc dyrektywą w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii;
 • zmiana terminu na 40 dni w trakcie których państwa członkowskie powinny uznać wniosek podatnika o dokonanie korekty za dopuszczalny jeżeli przedłożono wszystkie niezbędne informacje lub poinformować go o brakach, na których uzupełnienie podatnik ma także 40 dni, w przypadku niedostarczenia dokumentów wniosek zostanie odrzucony jako niedopuszczalny;
 • zmiana terminu na zakończenie procedury oraz wydania decyzji związanej z wnioskiem w sprawie korekty w sytuacji gdy podwójne opodatkowanie wynika z korekty pierwotnej dokonanej w innym państwie na termin 200 dni od otrzymania wniosku. Jednorazowo procedura ta może zostać przedłużona o okres 100 dni jeżeli strony wyrażą na to zgodę;
 • dodanie, że w przypadku braku korekty pierwotnej, korekta w dół może być dokonana m.in. w sytuacji gdy korekta ujemna nie prowadzi do podwójnego nieopodatkowania, co oznacza, że korekta ujemna jest uwzględniona w dochodzie do opodatkowania jednostki powiązanej w innej jurysdykcji.

Dnia 10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski wypowiedział się w sprawie kształtu wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego Dyrektywy Rady UE w sprawie cen transferowych. Parlament w pierwszym czytaniu zatwierdził wniosek Komisji po poprawkach zobowiązując ją tym samym do wprowadzenia zmian we wniosku dopóki Rada Europejska nie podjęła działań w jego sprawie. Ponadto zwrócił się do Rady o poinformowanie Parlamentu, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu a także o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji.

 

Co dalej?

Wniosek w sprawie dyrektywy procedowany jest z wykorzystaniem specjalnej procedury ustawodawczej UE jaką jest procedura konsultacji. Zgodnie z niniejszą procedurą Rada przyjmuje akt po konsultacji z Parlamentem, jednakże nie jest ona zobowiązana do zastosowania się do jego opinii.

Tak więc, kształt dyrektywy w sprawie cen transferowych wciąż pozostaje nie do końca jasny. Możemy domyślać się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa Rada przyjmie akt w formie zaakceptowanej przez Parlament, pozostaje jednak czekać na ostateczną decyzję Rady Europejskiej w tym zakresie. Biorąc natomiast pod uwagę proponowany termin przyjęcia dyrektywy przez państwa członkowskie, mamy nadzieje, że Rada Europejska zajmie się sprawą niezwłocznie.

O wszystkim oczywiście, będziemy Was informować 😊

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x