Pośrednie transakcje rajowe – luzowanie obowiązków

Udostępnij ten wpis:

W dniu 28 czerwca opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt oprócz rozległych zmian „naprawczych Polskiego Ładu”, przewiduje również znaczące zmiany w zakresie tak zwanych bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych.

Podniesienie progów dokumentacyjnych

Zgodnie z projektem proponuje się podniesienie progów istotności dla pośrednich transakcji rajowych:

  1. 2 500 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
  2. 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  3. 500 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w lit. a i b

Powyższa propozycja oznacza, że dotychczasowy próg 500 000 zł będzie miał zastosowanie do najliczniejszej grupy transakcji, czyli transakcji o charakterze usługowym.

Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Obecnie obowiązek ten dotyczy zatem zarówno transakcji krajowych (pomiędzy dwoma podmiotami zlokalizowanymi w Polsce) jak i transgranicznych (pomiędzy podmiotem polskim a zagranicznym). W projekcie zaproponowano doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności z tytułu transakcji. Oznacza to, że badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność. W projekcie zaproponowano, że dla transakcji krajowej, obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył jedynie na podmiocie otrzymującym należność.

Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym

Zaproponowano wyłączenie stosowania przepisów w zakresie pośrednich transakcji rajowych, jeśli podmiot otrzymujący należność z transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana nie dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń związanych z otrzymaną należnością lub nie jest powiązany z podmiotem rajowym. W konsekwencji jest to odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem rajowym.

Ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności

Ponieważ ustalenie istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym może być utrudnione, w szczególności, gdy przesłankę tę ma badać podmiot wypłacający należność, w projekcie zaproponowano rozwiązanie mające ułatwić ten proces. Jeśli podmiot zobowiązany do oceny, czy do danej transakcji należy zastosować zasadę ceny rynkowej i przygotować dokumentację, wykaże oświadczeniem wystawionym przez podmiot otrzymujący należność z tytułu transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, że podmiot ten jest rzeczywistym właścicielem należności, albo, że rzeczywistym właścicielem należności nie jest podmiot rajowy, to jest to wystarczające dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego.

Retroaktywne stosowanie przepisów

W projekcie ustawy przewidziano przepis przejściowy, który zezwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r., który zezwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.

Ocena proponowanych zmian

Przedstawione propozycje wpisują się w istniejący w Resorcie Finansów trend na poluzowanie obowiązków w zakresie pośrednich transakcji rajowych, widoczny już na kanwie ostatniego projektu objaśnień do pośrednich transakcji rajowych.

Zaproponowane przepisy łagodzą rygory związane z dokumentowaniem transakcji rajowych, jak również obowiązki w zakresie identyfikacji rzeczywistego właściciela, co będzie miało pozytywny skutek w postaci redukcji obciążeń biurokratycznych. Oczywiście w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu, dlatego zupełnie niezrozumiałe jest pozostawienie dotychczasowy progu 500 000 zł do transakcji o charakterze usługowym.

Należy pamiętać, że proponowane zmiany są dopiero na samym początku procesu legislacyjnego, zatem ich ostateczny kształt może znacząco różnić się od przedstawionych powyżej propozycji.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x