Pośrednie transakcje rajowe – luzowanie obowiązków

W dniu 28 czerwca opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt oprócz rozległych zmian „naprawczych Polskiego Ładu”, przewiduje również znaczące zmiany w zakresie tak zwanych bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych. Podniesienie progów dokumentacyjnych Zgodnie z projektem proponuje się podniesienie progów istotności dla pośrednich transakcji rajowych: […]