Planowane zmiany w cenach transferowych – krok w dobrą stronę?

Udostępnij ten wpis:

28 czerwca 2021 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji szereg przepisów dotyczących cen transferowych wchodzących w pakiet podatkowy „Polskiego Ładu”. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, celem wprowadzenia proponowanych zmian jest uproszczenie regulacji oraz zmniejszenie ilości obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych po stronie podatnika.

Co wynika z zaproponowanych zmian

Na szczególną uwagę, w ramach proponowanych zmian, zasługują następujące rozwiązania:

 • Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR) – podatnik będzie składał tylko jeden formularz.
 • Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
 • Wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego.
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji.
 • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania tj. dla transakcji, w których nie powstaje wartość dodana, zaś rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku oraz zastosowania kluczy alokacji.
 • Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego. (ułatwienia będą miały zastosowania do dokumentacji przygotowywanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.).
 • wprowadzenie przepisu odnoszącego się do źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR. W przypadku obowiązku posiadania lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file), podatnik będzie zobowiązany do złożenia formularza TPR w oparciu o informacje w niej zawarte. W przeciwnym przypadku, informacje powinny pochodzić ze sprawozdania finansowego bądź innych dokumentów, przy czym nie określono ich w formie zamkniętego katalogu.
 • doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, a także transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną. Jak wskazano, w przypadku depozytu wartość transakcji odnosić się będzie do wartości kapitału, w przypadku umów ubezpieczeń lub reasekuracji – do sumy ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną – do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną.
 • Doprecyzowanie zakresu analizy cen transferowych wymaganej na potrzeby lokalnej dokumentacji dotyczącej umowy spółki niebędącej osobą prawną, poprzez położenie szczególnego nacisku na przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.
 • Zmiana sankcji przewidzianych W Kodeksie karnym skarbowym w zakresie dokumentacji oraz formularza TPR w związku z likwidacją oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. W przypadku braku przygotowania lokalnej bądź grupowej dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR podatnik ma podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych, zaś za sporządzenie po terminie: do 240 stawek dziennych.

Ocena proponowanych regulacji

Proponowane przez Ministerstwo zmiany należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Na szczególną aprobatę zasługują regulacje związane z wydłużeniem terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz złożenia formularza TPR. Opracowanie dokumentacji oraz formularza TPR jest zajęciem niezwykle pracochłonnym i wymaga od podatnika zgromadzenia ogromnego zakresu informacji, zatem wydłużenie terminów umożliwi podatnikom łatwiejsze wywiązywanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Pochwalić, również należy widoczny w Ministerstwie trend do wprowadzania ułatwień dla małych podatników oraz ograniczenia obowiązków związanych z prostymi transakcjami.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x