Planowane zmiany w cenach transferowych – krok w dobrą stronę?

28 czerwca 2021 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji szereg przepisów dotyczących cen transferowych wchodzących w pakiet podatkowy „Polskiego Ładu”. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, celem wprowadzenia proponowanych zmian jest uproszczenie regulacji oraz zmniejszenie ilości obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych po stronie podatnika.